03 травня 2018 року в Житомирському військовому інституті імені С. П. Корольова (м. Житомир, проспект Миру, 22) з 09.00 до 14.00 відбудеться VI З'їзд творчої молоді Житомирщини, який у цьому році буде проводитись під гаслом “Обдарована молодь – майбутнє України!”.

   Напрями роботи З’їзду: сучасні інтернет технології; кібернетична безпека; інформаційна безпека; захист інформації; екологічна безпека; космічні технології; зв’язок та інформатизація; апаратура зв’язку, радіо та телебачення; сучасні технології радіоелектроніки; роботизовані системи; авіамоделювання та безпілотні авіаційні комплекси; моделювання систем і процесів в науці і техніці; сучасні та перспективні системи оборонного призначення; системи моніторингу (дистанційного зондування землі та ін.); енергозберігаючі технології. У рамках З’їзду буде проведено виставку науково-технічних розробок учасників.
   Участь у З’їзді безкоштовна. Кращі наукові та науково-технічні розробки будуть відзначені цінними подарунками та дипломами.
   За додатковою інформацією звертатися до відповідального секретаря організаційного комітету З’їзду Григорчука Олександра Володимировича, тел. (0412) 25-04-91, дод. 3-83, моб. (093) 588-17-96, (096) 987-89-71.

 

 Заявка

Інформаційне повідомлення

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА СТВОРЕННЯ, РОЗВИТКУ І ЗАСТОСУВАННЯ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ХХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Теорія та практика створення, розвитку і застосування високотехнологічних систем спеціального призначення з урахуванням досвіду антитерористичної операції”!

 

    Згідно  з  Річним планом наукової  і  науково-технічної   діяльності  Житомирського  військового  інституту   імені С. П. Корольова  на   2018 рік 26-27 квітня 2018 року заплановано проведення ХХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Теорія та практика створення, розвитку і застосування високотехнологічних систем спеціального призначення з урахуванням досвіду антитерористичної операції”.

   Метою конференції є обговорення результатів фундаментальних і прикладних наукових досліджень, визначення їх перспективних напрямів, обмін досвідом наукової та науково-технічної діяльності, підвищення якості підготовки фахівців високотехнологічних спеціальностей з урахуванням досвіду антитерористичної операції.

    Робота конференції буде організована за такими секціями:

Секція 1. Теорія та практика забезпечення інформаційної безпеки, психологічних операцій і захисту інформації.
Секція 2. Теорія та практика створення і застосування безпілотних авіаційних комплексів.
Секція 3. Теорія та практика створення і застосування радіоелектронних систем спеціального призначення.
Секція 4. Теорія та практика створення і застосування космічних та геоінформаційних систем.
Секція 5. Теорія та практика створення і застосування автоматизованих систем управління Збройних Сил України.
Секція 6. Теорія та практика забезпечення якості підготовки фахівців з високотехнологічних спеціальностей.

    Робочі мови конференції: українська, англійська.

    Для участі в роботі конференції необхідно подати в оргкомітет:
    заявку на участь;
    тези доповіді (електронний та друкований варіанти).

    Доповіді, рекомендовані до опублікування та оформлені як наукові статті згідно з вимогами постанови президії ВАК України від 15.01.2003 № 7-05/1, будуть опубліковані в збірнику наукових праць Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова “Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем”.

УВАГА! Заявки, тези доповідей (у друкованому й електронному вигляді) необхідно подати в оргкомітет до  26 березня. Матеріали, надіслані із запізненням, прийматися не будуть.

Адреса оргкомітету: Житомирський військовий інституту імені С. П. Корольова, проспект Миру, 22, м. Житомир, Україна, 10004.
Детальну інформацію та довідки можна отримати за тел.: (097) 007-40-77 – Ставісюк Роман Леонідович, начальник науково-організаційного відділення.

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Інформаційне повідомлення

Заявка на участь у роботі XXII Всеукраїнської науково-практичної конференції

 

 

2015         Вип. 10  Вип. 11    Вип. 12
Rel.  12
2014 Вип. 9
2013         Вип. 7     Вип. 8    
2012         Вип. 6    
2011         Вип. 4     Вип. 5    
2010         Вип. 3    
2009         Вип. 2    
2008         Вип. 1   

pdf-iconЗавантажити збірник тез доповідей

    Стаття подається в одному примірнику друкованого тексту на білому папері формату А4 у редакторі Microsoft Word шрифтом Times New Roman, розмір літер – 12 пт, стиль – normal (звичайний), міжрядковий інтервал – 1.2, абзац з відступом 8 мм, інтервал перед та після абзацу – 0 пт, параметри сторінки: зліва – 30 мм, справа – 15 мм, зверху та знизу – 20 мм, від краю до верхнього колонтитула – 15 мм, до нижнього – 25 мм; сторінки без нумерації. Обсяг статті від 5 до 10 сторінок (без анотацій).
    Наукова праця має бути підписана авторами на звороті останнього аркуша із зазначенням, що "В статті інформація з обмеженим доступом відсутня" та якісно відредагована.
    До статті додаються:
    витяг з протоколу засідання вченої (наукової, науково-технічної) ради установи (підрозділу) з обґрунтуванням доцільності опублікування роботи;
    рецензія за підписом провідного вченого у даному напрямі наукових досліджень – доктора наук;
    дані про авторів із зазначенням прізвища (великими літерами), імені та по батькові (повністю), наукового ступеня, вченого звання, посади або професії, наукових інтересів (обов’язково), домашньої адреси, контактного телефону, факсу, е-mail.
    Разом зі статтею подається її електронний варіант з розширенням DOC (по е-mail, на CD-R, DVD-R) з файлами, які містять текст статті українською мовою, анотацію українською, російською, англійською мовами, а також дані про авторів.
    Після прийняття статті до друку автор (автори) здійснюють її переклад на англійську мову та відправляють електронний варіант перекладу до редколегії збірника (відповідно до пункту 2.9 Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1111, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 грудня 2012 року за № 1850/22162, на веб-сторінці видання повинні розміщуватися всі статті англійською мовою незалежно від того, якою мовою вони опубліковані в друкованому номері).