Факультет інформаційних і телекомунікаційних систем Житомирського військового інституту імені С.П. Корольова створено відповідно до наказу ректора Національного авіаційного університету № 35/од від 08.02.2011 року на базі Житомирського військового інституту імені С.П. Корольова.

Факультет об’єднує кафедри, лабораторії й допоміжні підрозділи, які утримуються за рахунок коштів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

    Головним завданням є здійснення освітньої діяльності з підготовки цивільних фахівців з відповідних напрямів та спеціальностей за державним замовленням та за кошти фізичних і юридичних осіб, забезпечення базової освіти курсантів.

Освітня діяльність реалізується у вигляді навчально-виховного процесу, включає навчальну, виховну, методичну роботу та наукову і науково-технічну діяльність. Вона здійснюється на підставі ліцензій на освітню діяльність і акредитації напрямів, спеціальностей підготовки випускників та передбачає видання випускникам документів про вищу освіту державного зразка.

Факультет здійснює освітню діяльність:

за напрямами:

6.050201 Системна інженерія;

6.170101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем;

6.050701 Електротехніка та електротехнології;

6.050901 Радіотехніка.

за спеціальностями:

комп’ютеризовані системи управління та автоматика;

безпека інформаційних і комунікаційних систем;

електричні системи електроспоживання;

радіоелектронні пристрої, системи та комплекси.

    Навчально-виховний процес на факультеті забезпечує можливість здобуття студентами знань, умінь і навичок у гуманітарній, соціальній, науково-природничій, технічній сферах, необхідних для професійної діяльності, та їх інтелектуального, морального, духовного, естетичного і фізичного розвитку.