Відповідно до Річного плану наукової і науково-технічної діяльності військового інституту на 2017 рік у період з 06.11.2017 по 16.11.2017 було проведено науково-практичну конференцію курсантів “Взаємозв’язок розвитку фундаментальних наук, озброєння і військової техніки” (далі – Конференція). Вона стала важливим етапом у подальшій активізації роботи військово-наукових (наукових) товариств факультетів інституту та наукових гуртків кафедр, сприяла залученню курсантів до наукової роботи, підвищенню якості підготовки фахівців профілюючих спеціальностей.

     Доповіді, реферати та повідомлення курсантів обговорювались на 10 секційних засіданнях наукових гуртків кафедр, у яких взяли участь 216 курсантів. Заслухано 90 доповідей. На другому етапі Конференції 16.11.2017 у роботі пленарного засідання взяли участь 160 курсантів, заслухано 11 доповідей. У ході роботи конференції було обговорено результати фундаментальних і прикладних наукових досліджень у галузі науки і техніки, розглянуто перспективні напрямки розвитку озброєння і військової техніки.

     Великий науковий та практичний інтерес викликали доповіді:

1. курсанта 1-го курсу Смаги В. В. “Застосування безпілотних літальних апаратів у військовій сфері”;

2. курсанта 2-го курсу Ксенофонтова М. М. “Графен у радіоелектроніці: сучасний стан та перспективи розвитку”;

3. курсанта 3-го курсу Межерицького О. О. “Сучасні підходи до забезпечення кібернетичної безпеки”;

4. курсанта 2-го курсу Половнікова І. В. “Конденсатори, їх застосування у військовій сфері”;

5. курсанта 2-го курсу Довгополого В. Ю. “Сленг в англійській військовій лексиці”.

     Результати Конференції засвідчили належний рівень підготовки її учасників, високу зацікавленість курсантів науковою і науково-технічною діяльністю за передовими напрямками підготовки майбутніх фахівців.