Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова (далі – ЖВІ) оголошує набір до ад’юнктури в 2022 році за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка.

До очної (денної) ад’юнктури ЖВІ на конкурсній основі приймаються офіцери Збройних Сил (ЗС) України віком до 45 років включно, які перебувають на військовій службі, здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста), виявили здібності до педагогічної або науково-дослідної роботи та мають досвід служби у військах (силах) не менше 2 років (до заочної ад'юнктури – офіцери ЗС України віком до 50 років).

Кандидати до ад’юнктури складають конкурсні вступні іспити зі спеціальності та іноземної мови, а також проходять усну співбесіду. Усі випробування орієнтовано проводитимуться з 01 по 30 липня 2022 року для вступу до очної ад'юнктури, до заочної ад'юнктури – в міру надходження документів, за окремим наказом начальника ЖВІ.

Офіцери, які бажають навчатися в ад’юнктурі, подають такий перелік документів:

рапорт на вступ до ад’юнктури ЖВІ (подається за підпорядкованістю до 01 лютого року вступу), у якому вказуються військове звання, прізвище, ім’я та по батькові, займана посада, дата народження, загальна та військова освіта, наукова спеціальність, яка обрана для навчання;

список опублікованих наукових праць і винаходів: не менше
3 наукових праць, одна з яких – наукова стаття у вітчизняному (зарубіжному) фаховому виданні, їх фотокопії, що не містять таємну та службову інформацію (не завіряються), а також розгорнутий огляд праць з обмеженим доступом (у разі їх відсутності подаються наукові доповіді або реферати з обраної спеціальності);

копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації);

службову характеристику;

копію службової картки;

фотокартки кольорові розміром 3 х 4 см – 4 шт., 4,5 х 6 см – 3 шт. (без головного убору).

Диплом про вищу освіту та медична книжка подаються вступником особисто під час прибуття до ЖВІ для складання вступних іспитів.

Вступ до ад’юнктури здійснюється відповідно до: Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261; Особливостей підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих військових навчальних закладах (науково-дослідних установах) Міністерства оборони України, затверджених наказом Міністерства оборони України від 24.02.2017  № 115, Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10.2021 № 1098.

Додаткову інформацію про умови прийому до ад’юнктури та програми вступних іспитів можна отримати в науково-організаційному відділенні ЖВІ за адресою: проспект Миру, 22, Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова, м. Житомир, 10004.

Телефони для довідок: 48-675 – науково-організаційне відділення, моб. +38(067)3054662.

Протягом листопада 2021 року в Житомирському військовому інституті імені С. П. Корольова був проведений місячник зі збору та впровадження заявок на винаходи і заяв про раціоналізаторські пропозиції (далі – Місячник).

Нарощується співпраця військового інституту з навчальними закладами країн членів НАТО.

Так у рамках програми НАТО DEEP 14-15 грудня 2021 року відбулася ІІІ Міжнародна онлайн конференція курсантів за темою: "Захист підрозділів від негативного інформаційно-психологічного впливу противника".

Тридцять років тому саме 6 грудня 1991 року Верховна Рада України прийняла закон «Про Збройні Сили України». З того часу українській армії довелося пережити масові скорочення та занепад. Однак події на початку 2014 року стали переломним моментом в історії сучасної української армії.