Наукова і науково-технічна діяльність Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова Державного університету телекомунікацій здійснюється на підставі чинного законодавства України, державних і відомчих стандартів, нормативно-правових актів Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України та спрямована на одержання і використання нових знань для практики військового будівництва, удосконалення форм і способів підготовки, застосування та всебічного забезпечення Збройних Сил України, на розроблення нового, продовження ресурсу і модернізацію існуючого озброєння та військової техніки. Одним з основних видів наукової і науково-технічної діяльності є винахідницька та раціоналізаторська робота – рушійна сила економічного та технічного прогресу суспільства.