13

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ “Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем”

 

Рік видання: 2016 рік

Випуск: № 13

  

№ з/п Назва публікації Автори публікації Сторінки
1 Титул   1-2
2 Зміст   3-4
3 Аналіз загальних підходів до синтезу системи інформаційної безпеки К. О. Соколов 5-11
4 Методичний підхід до оцінювання рівня інтенсивності деструктивного інформаційно-психологічного впливу на цільову аудиторію

П. М. Сніцаренко, Ю. І. Міхєєв,

Г. П. Чернявський

12-19
5 Підвищення завадостійкості пункту прийому цільової інформації з космічних апаратів у форматі HRPT

О. В. Андрєєв, В. Г. Парфенюк,

П. П. Топольницький,

О. В. Франжі

20–29
6 Дослідження параметрів метаданих для виявлення фальсифікації матеріалів авіаційного та космічного знімання

Д. В. Пекарєв, С. І. Болобан,

Р. М. Осадчук, І. А. Беспалко

30–40
7 Удосконалена методика визначення зв’язків між елементами багатопозиційної мультисенсорної мережі С. О. Дупелич 41–50
8 Методика оцінювання стійкості радіоелектронних засобів військових об’єктів до впливу зброї електромагнітного імпульсу

Д. А. Іщенко, В. А. Кирилюк,

І. А. Павленко,

Д. В. Пясковський,

А. М. Стариков

51–61
9 Математичний апарат дослідження амплітуд поля, збудженого антенною системою радіолокаційної станції 1РЛ133 “Кредо” О. Л. Сидорчук 62–72
10 Методика розрахунку електродинамічних характеристик щілин довільних розмірів та положення, прорізаної в стінках прямокутного хвилеводу Н. М. Каращук 73–84
11 Способи автоматизованого визначення типу фазового сузір’я радіосигналів на основі гістограм миттєвих амплітуд і фаз О. А. Нагорнюк, В. В. Павлюк, Б. В. Молодецький 85–95
12 Методика вибору варіанта управлінського рішення за сукупністю кількісних та якісних показників А. І. Бобунов, О. М. Перегуда, А. В. Родіонов 96–101
13 Принципи створення активного багатопозиційного радіолокаційного комплексу з великими базами системи контролю та аналізу космічної обстановки Ф. М. Андрєєв, С. В. Ковбасюк 102–110
14 Оцінювання техніко-економічної ефективності експлуатації засобів аеродромно-технічного обслуговування літальних апаратів при застосуванні експоненціальної моделі відмов С. О. Пустовий, М. П. Бутенко, В. І. Іванов, Ю. М. Косков 111–125
15 Пошук підозрілих об’єктів на відео з камери безпілотного літального апарата на основі аналізу гістограм А. В. Чирков 126–135
16 Модель узагальненого споживача інформації безпілотних авіаційних комплексів Д. А. Іщенко, Д. Л. Федорчук 136–146
17 Автори випуску   147–151
18 Вихідні дані   152