Методична робота у військовому інституті є складовою частиною його освітньої діяльності. 

  Методична робота являє собою комплекс заходів, спрямованих на забезпечення навчального процесу навчально-методичною документацією, на підвищення професійної компетентності науково-педагогічних працівників, на покращення аудиторної та самостійної роботи курсантів (студентів), удосконалення методики, форм та технологій усіх видів навчальних занять в інституті з урахуванням досягнень педагогічної науки.

 Основна мета методичної роботи - створення умов, що сприяють підвищенню ефективності та якості навчального процесу.

  Значна увага при організації методичної роботи в інституті приділяється продовженню впровадження інноваційних технологій та активних методів навчання в навчальний процес.

 Широкого застосувуються серед науково-педагогічних працівників сучасні інформаційні технології, переваги яких полягають у:

імітації типових ситуацій професійної діяльності за допомогою засобів мультимедіа;

організації пізнавальної діяльності шляхом моделювання процесів функціонування складних систем;

застосуванні отриманих знань у нових ситуаціях;

ефективному тренуванню засвоюваних умінь та навичок;

автоматизованому контролі результатів навчання;

здатності здійснення зворотного зв’язку;

розвитку творчого мислення.