Матеріально-технічна база військового інституту – це потужний комплекс навчальних, матеріальних і технічних засобів,  будівель, споруд, майнових комплексів, обладнання, іншого майна, призначених для забезпечення підготовки курсантів (студентів) відповідно до навчальних планів, програм, сучасних технологій та методик навчання, а також для виконання наукових досліджень і підготовки науково-педагогічних кадрів. 

 Матеріально-технічна база інституту відповідає вимогам, які висуваються сьогодні для підготовки військових фахівців за відповідними напрямами та спеціальностями підготовки.

  Навчальна лабораторна база інституту має:

лекційних аудиторій - 22

класів загального призначення - 40

спецкласів (навчальних кабінетів) - 39  

комп’ютерних класів - 23

лабораторій - 58

лінгафонних кабінетів - 2

навчальних командних (командно-технічних) пунктів - 5

залів інженерної графіки, дипломного проектування - 3

спортивних залів - 3

басейнів - 1

спорткомплексів, спортивних містечок (1800 місць) - 5

   На навчальному центрі (польова навчальна база):

3 поточні аудиторії на 377 місць;

9 навчальних класів на 144 місця;

24 навчальні майданчики з розгорнутими спеціальними комплексами на 164 місця;

1 навчальне тактичне поле з загальновійськових дисциплін.

    Загальна кількість робочих місць – 7799 одиниць загальною площею 19546 м. кв.