ВІЙСЬКОВО-ОБЛІКОВІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ КАФЕДРИ
РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ БОРОТЬБИ
Кафедра радіоелектронної боротьби здійснює підготовку висококваліфікованих офіцерів управління тактичного рівня за військово-обліковими спеціальностями (ВОС): бойове застосування військових частин і підрозділів, озброєних наземними, корабельними засобами перешкод радіозв’язку, радіолокації, радіонавігації та оптико-електронних засобів; бойове застосування військових частин і підрозділів радіоелектронного захисту радіоелектронних систем та засобів; експлуатація та ремонт засобів радіоелектронної боротьби.
Випускники кафедри підготовлені для проходження військової служби у військових частинах та органах управління Міністерства оборони України, зокрема Центрального управління радіоелектронної боротьби Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України, Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, а також інших відомствах.
Отримані знання, уміння та навички можуть застосовуватись для виконання завдань з РЕБ в АТО та у складі українських миротворчих контингентів.
Викладання навчальних дисциплін за вказаними ВОС здійснюється з урахуванням сучасних вимог освітнього процесу, військової справи та досвіду бойових дій для професійної підготовки офіцерського складу Збройних Сил України, з використанням всесвітнього досвіду
підготовки військових фахівців, які здатні впевнено вирішувати поставлені завдання.
Заняття проводять досвідчені викладачі. Всі науково-педагогічні працівники кафедри мають досвід виконання обов’язків у військових частинах (органах військового управління) у заходах з бойової підготовки та виконання бойових завдань в АТО.
Викладачі кафедри мають наукові ступені та наукові звання: кандидатів наук - 3, доцентів - 1.
Серед науково-педагогічних працівників багато офіцерів, нагороджених державними відзнаками та нагородами.
НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ
(ДЛЯ ВСІХ ВОС)

На кафедрі викладаються навчальні дисципліни:

ОСНОВИ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ БОРОТЬБИ – вивчаються основи побудови засобів радіоелектронної боротьби
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ – вивчаються принципи функціонування типових інформаційних радіоелектронних систем.
ОБ’ЄКТИ РАДІОЕЛЕКТРОННОГО ПОДАВЛЕННЯ – надає знання конкретних радіоелектронних засобів, які можуть бути об’єктами радіоелектронного подавлення.
КОМПЛЕКСИ (ЗАСОБИ) ПЕРЕШКОД ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ БОРОТЬБИ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК – надаються знання та формуються вміння і навички з будови та експлуатації засобів радіоелектронної боротьби, які стоять на озброєнні підрозділів РЕБ Сухопутних військ та Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
КОМПЛЕКСИ ПЕРЕШКОД АВІАЦІЙНИМ ЗАСОБАМ – надаються знання та формуються
вміння і навички з будови та експлуатації засобів радіоелектронної боротьби, які стоять на озброєнні підрозділів РЕБ Повітряних Сил Збройних Сил України.
ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ – формує вміння та навички щодо технічної експлуатації засобів номенклатури РЕБ.
ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНА ПІДГОТОВКА – надає знання та вміння з бойового застосування підрозділів РЕБ Збройних Сил України.
СТАНЦІЙНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА СЛУЖБА – надається методика та практика ведення радіообміну та радіоперехоплення.
На випускних курсах безпосередньо у військових частинах – майбутніх місцях військової служби, проводиться ремонтно-експлуатаційна практика та військове стажування. Крім того, на навчальних полігонах здійснюється вдосконалення практичної підготовки.

Заняття з навчальних дисциплін проводяться з урахуванням досвіду бойових дій під час виконання завдань з радіоелектронної боротьби в антитерористичній операції, із застосуванням сучасного активного методу аналізу конкретних ситуацій, який спонукає навчаємих до глибинного мислення, підводить їх до прийняття самостійних рішень, що є головним у підготовці офіцера.

Курсанти також приймають участь у дослідних експериментах щодо визначення ефективності нових зразків техніки РЕБ, залучаються до навчань, які проводяться в Збройних Силах України з виконанням навчально-бойових завдань в складі підрозділів РЕБ.

Наукова і науково-технічна діяльність кафедри здійснюється за актуальними питаннями удосконалення і розробки сучасних систем (складових) озброєння і військової техніки, удосконалення математичних основ вироблення рішень, розробки спеціалізованих програм підтримки прийняття рішень, програм-тренажерів тощо

Систематичне оновлення науково-методичного забезпечення з врахуванням досвіду ведення бойових дій і вимог сьогодення, використання мультимедійних засобів навчання та застосування діючих зразків озброєння і військової техніки забезпечує якісну підготовку військовослужбовців для виконання обов’язків за відповідними посадами, а також виховання у майбутніх фахівців РЕБ професійних і ділових рис характеру, патріотизму та відданості військовій справі.

Кафедра зробить з Вас військового професіонала –
фахівця з радіоелектронної боротьби!

 1  2 3  4   5  6 7 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПІДГОТОВКИ КАФЕДРИ


Головним завданням діяльності кафедри комп’ютерних інформаційних технологій є якісна підготовка фахівців в області інформаційних технологій для Збройних Сил України та цивільних фахівців, що відповідають сучасним вимогам світових ринків праці.

Кафедра комп’ютерних інформаційних технологій проводить навчання
курсантів:
бакалаврів з галузі знань 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону, за спеціальністю 254 Забезпечення військ (сил), спеціалізація «Комп’ютеризовані засоби інформаційного впливу» та за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка, спеціалізації Автоматизована обробка розвідувальної інформації, Обробка даних космічної розвідки, Застосування безпілотних авіаційних, комплексів та обробка розвідувальної інформації;
студентів заочної форми навчання:
бакалаврів та магістрів з галузі знань 15 “Автоматизація та приладобудування”, спеціальності 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”.

ПРОГРАМУВАННЯ
Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення курсантами основних принципів організації обчислювального процесу в сучасних ЕОМ; набуття практичних навичок в застосуванні існуючого та розробці прикладного програмного забезпечення ЕОМ; створення основи для вивчення навчальних дисциплін фахової підготовки

АРХІТЕКТУРА КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ
Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення архітектурних принципів будови сучасних комп’ютерів, розглядаючи їх як комплекс технічних, електронних, інформаційних та програмних засобів, що призначені для автоматичного вирішення широкого кола завдань обробки інформації на основі програмного управління операціями.

ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА
Метою викладання навчальної дисципліни є формування і закріплення просторово-алгоритмічного мислення через набуття знань, вмінь і навичок в розв’язанні задач нарисної геометрії, побудові та читанні креслеників, схем, технічної документації, створення та обробки растрових та векторних зображень, функціонування різних пристроїв ведення/виведення графічної інформації;

ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ
Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення архітектурних особливостей сучасних операційних системах, реалізованих в них методів та стратегій управління ресурсами обчислювальних систем; надати практичних навичок в інсталяції, конфігурації та використанні сучасних багатозадачних операційних систем.

КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ
Метою викладання навчальної дисципліни є отримання знань, вмінь та навичок, необхідних фахівцю, який спеціалізується в області проектування та експлуатації комп’ютерних мереж.

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БАЗИ ДАНИХ
Мета навчальної дисципліни полягає у наданні знань та формуванні практичних навичок щодо проектування, створення, використання, адміністрування та захисту цілісності структури та інформації сучасних баз даних.

WEB-ТЕХНОЛОГІЇ
Метою навчальної дисципліни є: формування знань та умінь з основ сучасних інформаційних технологій та засобів розробки web-вузлів, технологій створення web-сторінок, використання основних сервісів Internet; технологій та засобів роботи в глобальній комп'ютерній мережі Internet; користування утилітами Internet та пошуковими серверами. 

Окремий Веб-ресурс Кафедри комп'ютерних інформаційних технологій

1   2 3  4 

Кафедра телекомунікацій та радіотехніки здійснює базову підготовку курсантів та є випускною кафедрою для підготовки студентів за спеціальністю «Телекомунікації та радіотехніка»
Навчально-виховний процес на кафедрі проводить досвідчений висококваліфікований колектив науково-педагогічних працівників, який складається з доктора технічних наук, чотирьох кандидатів технічних наук та п’яти доцентів. Використовується матеріально-технічна база для формування професійно-важливих умінь та навичок.
Матеріально-технічна база має чотири навчальних лабораторії (дослідження радіоелектронних систем, електродинаміки та антен, радіоприймальних та радіопередавальних пристроїв), клас персональних електро-обчислювальних машин для дослідження цифрової обробки сигналів та імітаційного моделювання, що забезпечує проведення курсантами та студентами експериментів і дослідів, набуття практичних навичок роботи з вимірювальною апаратурою, оволодіння методикою експериментальних досліджень та моделювання радіотехнічних пристроїв різного призначення.
Науковий гурток кафедри спрямований на активну участь курсантів у модернізації матеріально-технічної бази кафедри. Курсанти та студенти виступають з доповідями на науково-технічних конференціях інституту та різних вищих навчальних закладах, приймають участь у Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах наукових робіт.

 1 2  3   4 5  6   7

Кафедра інформаційної боротьби здійснює підготовку військових фахівців для Сил спеціальних операції Збройних Сил України. Основними напрямками підготовки на кафедрі є: інформаційна безпека, моніторинг інформаційного простору, розробка медіа продукції, інформаційні дії.
Основними вимогами до абітурієнтів за спеціальністю кафедри є вміння: творчо мислити, поводитися з фото, відео та аудіо апаратурою, використовувати програмні продукти з обробки графічних зображень, відео та аудіо інформації, мови програмування та системи управління базами даних. Необхідно добре володіти українською та англійською мовами, бути начитаною людиною, вміти спілкуватися.
До складу кафедри входять лабораторії: розробки друкованої продукції, обробки графічної та аудіо інформації, класний варіант пересувного радіотелевізійного комплексу. З 2018 року розпочато роботу фото теле- радіо студії, яка обладнана сучасним професійним обладнанням.
До проведення занять з курсантами регулярно залучаються як військові і цивільні фахівці м. Житомир, так і спеціалісти з Європи та Сполучених Штатів Америки.

1  2  3  4

Кафедра охорони державної таємниці та захисту інформації здійснює підготовку військових фахівців на замовлення Центрального управління охорони державної таємниці та захисту інформації Генерального штабу Збройних Сил України та інших військових формувань за спеціальністю 254 Забезпечення військ (сил) зі спеціалізації Організація захисту інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки.
Випускники мають бути підготовлені для проходження військової служби на посадах начальника служби охорони державної таємниці, заступника начальника служби охорони державної таємниці, начальника режимно-секретного органу військової частини (установи), інспектора спеціальної лабораторії.
Отримані знання, практичні уміння та навички можуть застосовуватись як для професійної діяльності у силових структурах, так і в цивільному житті.
Викладання навчальних дисциплін за вказаними здійснюється з урахуванням вимог нормативних та керівних документів, практичного досвіду служби у військах та досвіду бойових дій.
Заняття проводять досвідчені викладачі. Науково-педагогічні працівники кафедри мають великий службовий та професійний досвід виконання обов’язків у військових частинах та установах Міністерства оборони України та Збройних Сил України. Більшість викладачів є учасниками антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей та заохочені відомчими відзнаками.
Навчально-матеріальна база кафедри забезпечена достатньою кількістю зразків сучасного озброєння та військової техніки, апаратними, програмно-апаратними комплексами для проведення досліджень технічних засобів, пошукової апаратури.
Заняття з навчальних дисциплін проводяться з урахуванням досвіду застосування підрозділів захисту інформації в ході ведення антитерористичної операції, участі у місіях миротворчих контингентів.
Удосконалення практичних навичок курсантів здійснюється у польових умовах, в ході проведення навчань та тренувань органами військового управління.

Кафедра охорони державної таємниці та захисту інформації навчить Вас захищати особисті та службові таємниці.

 1 2