Факультет створено 1 грудня 1998 року. Факультет готує офіцерів управління тактичного рівня для військових частин та органів управління Міністерства оборони України, підвищення кваліфікації офіцерського складу тактичного рівня, підготовку науково-педагогічних працівників з числа ад’юнктів, підготовку, підготовку студентів із числа військовослужбовців військової служби за контрактом, які не мають офіцерських звань.
Підготовка курсантів здійснюється за освітніми ступенями вищої освіти:
«бакалавр» за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка;
«магістр» за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка
До складу факультету входять: управління факультету, 4 кафедри, 5 навчальних курсів, підрозділи студентів-військовослужбовців військової служби за контрактом заочної форми навчання.
У структурі факультету функціонують: військово-наукове товариство курсантів, вчена рада факультету.
Формування у курсантів вмінь та практичних навичок з експлуатації бойової техніки здійснюється на сучасних зразках озброєння. Навчальні заняття проводяться науково-педагогічними працівниками, які мають наукові ступені, вчені звання та практичний досвід застосування озброєння та військової техніки. Активно аналізується досвід застосування озброєння та техніки в локальних війнах і збройних конфліктах, зокрема досвід ведення антитерористичної операції в окремих районах Донецької та Луганської областей, що сприяє своєчасному і якісному оновленню та доповненню навчальних програм дисциплін.
На факультеті створені всі умови для подальшого професійного зростання науково-педагогічних працівників, інженерно-технічного складу та підвищення якості підготовки фахівців. Якість підготовки військових фахівців відповідає стандартам та кваліфікаційним вимогам на їх підготовку.

1  2  3   4

pdf icon Положення про організацію індивідуального навчання курсантів факультету технічних видів розвідки 

pdf icon Положення про куратора навчальної групи факультету технічних видів розвідки

pdf icon Положення про рейтингове оцінювання професійної діяльності науковопедагогічних працівників кафедр факультету технічних видів розвідки

pdf icon Положення про опитування курсантів факультету технічних видів розвідки щодо якості освітнього процесу та змісту навчання

Кафедра електротехніки та електроніки здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців для Збройних Сил України з загально-професійних дисциплін в галузі електротехніки, електроніки, схемотехніки, проектування радіоелектронних пристроїв, метрологічного забезпечення вимірювань. Кафедра надає системні знання сучасної елементної бази, а саме: мікроконтролерів, програмованих логічних інтегральних схем та цифрових сигнальних процесорів. Курсанти вивчають інженерні методи аналізу та розрахунку електричних кіл і їх характеристик, основи побудови та проектування електротехнічних систем електроспоживання. Протягом занять з дисциплін кафедри майбутній військовий фахівець відпрацьовує уміння застосовувати за призначенням сучасні радіоелектронні та електротехнічні пристрої, сучасну контрольно-вимірювальну апаратуру. Знання, уміння та навички, які курсанти отримують на кафедрі, необхідні як для професійної діяльності у силових структурах, так і в цивільному житті.
Кафедра також готує студентів заочної форми навчання за ступенями вищої освіти «магістр» та «бакалавр» в галузі 14 «Електрична інженерія», за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».
Кафедра постійно займає передові позиції в питаннях впровадження в навчальний процес сучасних наукових досягнень у галузі електротехніки, радіотехніки та електроніки. Наукові роботи курсантів, які виконуються на кафедрі, щороку відзначаються грамотами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Електроніка».
Викладання навчальних дисциплін кафедри здійснюється з урахуванням досвіду ведення бойових дій на сході України, з використанням всесвітнього досвіду підготовки військових фахівців, здатних впевнено виконувати свої професійні обов’язки в складних умовах обстановки.
Заняття проводять досвідчені викладачі. Науково-педагогічні працівники кафедри мають великий службовий та професійний досвід. 25 % військовослужбовців кафедри мають бойовий досвід виконання завдань у складі сил антитерористичної операції в окремих районах Донецької та Луганської областей.
Більшість науково-педагогічних працівників кафедри мають вищу військову освіту за фахом, значна частина з них мають наукові ступені та наукові звання: кандидатів наук - 5, доцентів – 2, старший науковий співробітник - 1.

Кафедра електротехніки та електроніки зробить з Вас військового професіонала!

1 2  3  4 

 

Алгоритм вступу на заочну форму навчання з числа військовослужбовців військової служби за контрактом рядового, сержантського та старшинського складу 

pdf-icon Завантажити файл

Заява-анкета для оформлення екзаменаційного листка для участі у вступному(их) випробуванні(ях) для вступу для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка за кошти юридичних фізичних осіб

pdf-icon    Завантажити файл