З моменту заснування і до цього часу кафедра забезпечує мовну підготовку курсантів інституту, надаючи поглиблені знання з державної та іноземних мов.

   Завдання кафедри обумовлені сучасними вимогами професійної іншомовної підготовки майбутніх офіцерів Збройних Сил України. Мовна підготовка курсантів військового інституту базується на державних освітніх стандартах і враховує мовні стандарти НАТО «СТАНАГ – 6001».
   ННП кафедри постійно співпрацюють з керівництвом факультетів із метою забезпечення належного виховного процесу щодо розвитку високих моральних якостей курсантів, заохочення кращих курсантів та надання методичної допомоги тим курсантам, які не встигають у навчанні.
   Щороку працівники кафедри залучають кращих знавців до участі в таких заходах: олімпіади з української та англійської мов, мовно-літературний конкурс імені Тараса Шевченка, конкурс знавців української мови імені Петра Яцика, науково-практичні конференції інституту.
   Поєднання на кафедрі мовної підготовки слухачів курсів іноземних мов та курсантів інституту дозволяє на високому рівні впроваджувати в навчальний процес передові методи навчання, зокрема з використанням сучасних навчально-методичних матеріалів, мультимедійної, аудіо- та відеоапаратури.
   Науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують якісне проведення практичних занять, використовуючи сучасні навчально-методичні комплекси («American Language Course», «Campaign», «Command English»), а також розробляють власні навчальні посібники.
   Із метою підвищення професійного рівня науково-педагогічні працівники постійно проходять стажування в освітніх закладах України та США (м. Сан-Антоніо), Німеччини (м. Гарміш-Партенкірхен), Канади
(м. Оттава), Польщі (м. Варшава), Угорщини (м. Будапешт).
   Інженерно-лаборантський склад кафедри - це висококваліфіковані працівники, завдяки професіоналізму та відповідальності яких забезпечується висока ефективність навчального процесу.

Кафедра фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту спрямовує свою роботу на підготовку офіцерів з високим рівнем тренованості, фізичної витривалості, здатних переносити великі фізичні та психофізичні навантаження. Заняття з навчальних дисциплін проводяться у відповідності до вимог концептуальних змін в організації бойового навчання, врахування набутого досвіду ведення бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції та забезпечують високий рівень фізичної та психофізичної готовності військовослужбовців до виконання навчально-бойових завдань.

Основні дисципліни кафедри: «Фізичне виховання, спеціальна фізична підготовка і спорт», «Бойова система виживання воїна».
Випускники мають бути теоретично, методично та практично (фізично) підготовленими до військово-професійної діяльності. Отримані спеціальні знання з дисциплін кафедри, організаційні та командно-методичні навички і вміння можуть застосовуватись для управління підрозділами при проведенні всіх форм фізичної підготовки та виконанні завдань за призначенням.
Усі форми фізичної підготовки та спортивні заходи на високому науковому та методичному рівні втілює в життя особовий склад кафедри, а це досвідчені викладачі з вищою військовою та фаховою освітою, значна частина з них мають наукові ступені та наукові звання: кандидатів наук – 6, доцент – 1, професор – 1.
Викладачі кафедри проводять наукові дослідження та впроваджують їх результати в навчальний процес, беруть активну участь у науково-методичних конференціях.
Багато уваги викладачі-тренери кафедри, серед яких 2 заслужених тренера України, 2 заслужених майстри спорту України та 4 майстри спорту України, приділяють навчально-тренувальному процесу в спортивних секціях з рукопашного бою, бойової армійської системи (БАРС), гирьового спорту, міні-футболу, поліатлону, військового п’ятиборства, армспорту, спортивного орієнтування, пауерліфтингу та ін.
Тільки за роки незалежності України викладачами кафедри підготовлено 2 заслужені майстри спорту України, 4 майстри спорту України міжнародного класу, 63 майстри спорту України, 127 чемпіонів та призерів чемпіонатів світу, чемпіонатів України та Збройних Сил України, міжнародних турнірів та інших змагань. Особовий склад кафедри має великий досвід в організації і проведенні чемпіонатів Світу, міжнародних, всеукраїнських та всеармійських турнірів, чемпіонатів Збройних Сил України з багатьох видів спорту.
На кафедрі створено найкращі умови для занять фізичною підготовкою та спортом завдяки сучасній навчально-матеріальній базі, яка складається із критого басейну, футбольного поля з біговими доріжками, спортивних та ігрових залів, майданчиків та залів рукопашного бою, тиру, тренажерних залів, психологічної смуги перешкод.

ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ
«Фізичне виховання, спеціальна фізична підготовка»
Викладання навчальної дисципліни «Фізичне виховання, спеціальна фізична підготовка» здійснюється відповідно до принципів прикладності, комплексності, систематичності, оптимальності, конкретності, а також максимального наближення умов навчання до обстановки реальних бойових дій.
Викладачі кафедри концентрують зусилля на: формуванні і розвитку найбільш важливих військово-прикладних навичок та вмінь, а також функціональних та рухових якостей; пріоритетному використанні фізичних вправ, що відображають особливості військово-професійної діяльності військовослужбовців; включенні до змісту занять військово-прикладних вправ, прийомів і дій; створенні режиму фізичних і психологічних навантажень, які відповідають рівню напруження військовослужбовців у ході бойової діяльності; удосконаленні форм і методів фізичної підготовки в процесі бойової підготовки; проведенні комплексних занять з фізичної підготовки у поєднанні з елементами тактико-спеціальної підготовки та іншими предметами бойової підготовки; розвитку військово-прикладних видів спорту.
«Бойова система виживання воїна»
Програма викладання навчальної дисципліни «Бойова система виживання воїна» формує спеціальні навички, що дозволять ефективно пересуватися на полі бою, вміло використовувати зброю, виконувати завдання в екстремальних ситуаціях та виживати в автономних умовах, надавати домедичну допомогу пораненим і постраждалим та контролювати будь-яку не штатну (бойову) ситуацію.
Заняття проводяться з метою підвищення рівня польової виучки особового складу, виховання в нього високих морально-бойових якостей та фізичної
витривалості.
Вони включають у себе: основи тактичної підготовки, тактичної медицини, гірської підготовки, практичної стрільби, спеціальної психологічної підготовки, подолання перешкод та основ виживання на фоні значних фізичних та психологічних навантажень. До проведення занять залучаються, крім викладацького складу та офіцерів підрозділів, також курсанти старших курсів, які брали участь в АТО та мають сертифікати інструкторів із тактичної медицини за стандартами НАТО.
Заняття проводяться на різноманітній місцевості, за будь-яких погодних умов та в різний час доби. Обстановка на заняттях максимально наближена до екстремальної. Особливу увагу на заняттях викладачі кафедри приділяють психологічній підготовці військовослужбовців, розвитку винахідливості, твердої волі, здатності забезпечувати
життєдіяльність та виконання завдань при різких і несподіваних змінах обстановки.

 1 2  3  4  5   6  7

 

 8 9   10 11   12 13  14 

Навчально-методичний центр з охорони праці Міністерства оборони України     

     Навчально-методичний центр (НМЦ) з охорони праці Міністерства оборони України створено на базі Житомирського військового інституту радіоелектроніки імені С.П.Корольова відповідно до наказу Міністра оборони України від 28 березня 2000 року № 80.

     НМЦ з охорони праці МО України є єдиним відомчим навчальним підрозділом у Збройних Силах України, який виконує державне завдання –  навчання та підвищення рівня підготовки посадових осіб з питань охорони праці, а саме:

     командирів військових частин, начальників військово-навчальних закладів, установ, організацій і підприємств Міністерства оборони України та їх заступників;

     фахівців служби охорони праці;

     членів постійно діючих комісій з питань охорони праці;

     посадових осіб, які безпосередньо пов’язані з проведенням робіт на виробничих дільницях, а також здійснюють контроль за технічним станом машин,  механізмів, будинків і споруд;

     викладачів дисципліни “Безпека життєдіяльності”.

     Щорічно в НМЦ з охорони праці МО України проходять навчання з питань охорони праці та перевірку знань  від 350 до 400 посадових осіб військових частин, установ, організацій і підприємств МО України, що значно сприяє зменшенню рівня травматизму у Збройних Силах України.

     Крім того на базі НМЦ з охорони праці згідно з планом основних заходів діяльності МО України щорічно проводяться однотижневі навчально-методичні збори під загальним керівництвом начальника Управління Державного нагляду за охороною праці МО України:

     - інспекторським складом органів державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України;

     - з начальниками служб охорони праці видів Збройних Сил України, оперативних  командувань, армійських корпусів та інших органів військового управління;

     - з керівним складом та керівниками служб охорони праці арсеналів, баз та складів Збройних Сил України, де зберігаються ракети, боєприпаси, вибухові речовини, пально-мастильні матеріали та отруйні речовини.

Інформаційно-обчислювальний центр ЖВІ було організовано у липні 1978 році для орієнтації роботи військового інституту у бік сучасних інформаційних технологій. 

Інформаційно-обчислювальний центр військового інституту призначений для:

математичного та програмного забезпечення навчального процесу  (на даний час функціонують сучасні класи ПЕОМ понад 100 робочих місць, які пов'язані в локальну обчислювальну мережу з централізованим управлінням ресурсами та обліковими записами користувачів);  

впровадження новітніх інформаційних технологій та програмних засобів в навчальний процес, створення навчальних електронних посібників;

системного та адміністративного забезпечення роботи мережі Інтернет військового інституту (підключено до мережі Інтернет більше 100 ПЕОМ);

адміністративного та інформаційного забезпечення роботи сайту військового інституту та електронної пошти, виготовлення медіа продукції (презентації, відео ролики, аудіо записи);

розробки, впровадження та забезпечення роботи автоматизованої системи управління військовим інститутом, бібліотечної автоматизованої системи;

організації та забезпечення ПЕОМ військового інституту ліцензійними програмними продуктами, максимальному застосуванню відкритих стандартів програмного забезпечення.

Безперебійна робота комп'ютерної техніки, загальноінститутської комп'ютерної мережі, розробка та експлуатація задач АСУ забезпечуються квалiфiкованими спецiалiстами ІОЦ, бiльшiсть з яких - випускники ЖВІ.

Роботі інформаційно-обчислювальному центру завжди приділяється велика увага з боку керівництва військового інституту, надається постійна та кваліфікована допомога у вирішенні поставлених завдань. Стрімкий розвиток комп'ютерних технологій потребує постійного удосконалення роботи інформаційно-обчислювального центру. Основним принципом розвитку інформаційно-обчислювального центру є постійне підвищення рівня роботи працівників, розвиток та впровадження новітніх технологій в навчальний процес та злагодження роботи підрозділів військового інституту. 

 

  Науковий центр Житомирського військового інституту імені С.П. Корольова  

    Згідно наказу Міністра оборони СРСР 1980 року було введено у дію “Положення про воєнно-наукову роботу у Збройних Силах СРСР”. На виконання вимог керівних документів начальник Житомирського вищого орденів Жовтневої революції і Червоного прапора училища радіоелектроніки ППО імені Ленінського комсомолу наказом від 01.06.1981 року створює науково-дослідну лабораторію з проблем радіотехнічного озброєння військ ППО.

  У 1998 році на підставі Директиви Міністра оборони України від 21.04.1998 року № 115/1/0101 науково-дослідна лабораторія перейменована у науково-дослідний відділ, а у 2003 році Директивою Міністра оборони України від 18.11.2003 року № 115/01/013 створено науково-дослідне управління Житомирського військового інституту радіоелектроніки імені С. П. Корольова.

  Зважаючи на вагомі науково-практичні досягнення, отримані колективом науково-дослідного управління в галузі проблем розробки радіоелектронних інформаційних систем у 2007 році науковий підрозділ інституту реорганізовано у науковий центр Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова.

   начальник наукового центру – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник підполковник Манько Олег Віталійович.

    Основними завданнями наукового центру є:

  проведення фундаментальних та пошукових наукових досліджень з проблем розвитку озброєння та військової техніки, інформаційних і космічних технологій, форм і способів застосування військ (сил) та систем управління ними, розвитку систем підготовки персоналу; проведення прикладних наукових досліджень з питань розробки, випробувань, застосування, експлуатації та модернізації радіоелектронних інформаційних систем наземного та космічного базування оборонного та подвійного призначення.

  У відсотковому співвідношенні у науковому центрі працює: 5% – докторів наук, 54% – кандидатів технічних наук, 5% – професорів, 7% – доцентів, 31% – старших наукових співробітників.

    Практична реалізація наукових розробок.

   За напрямком побудови та бойового застосування оперативних систем управління військами та озброєнням фахівцями наукового центру запропоновано концепцію побудови єдиного інформаційного простору для високотехнологічної підтримки бойових дій військ (сил) ЗС України. З метою оперативного та якісного розв’язку задач органами військового управління та як практичну реалізацію запропонованої концепції побудови єдиного інформаційного простору для високотехнологічної підтримки бойових дій військ (сил) ЗС України, запропоновано у якості основного інтегруючого структурно-функціонального елемента у складі СУ ЗС України використання Центру оперативного управління (ЦОУ). Фахівцями центру створено макет Центру оперативного управління.

  Наукові дослідження у перспективних високотехнологічних напрямах фахівцями центру з використанням макету центру оперативного управління були успішно досліджені, апробовані та практично реалізовані в ході проведення низки навчань, занять та заходів оперативної та бойової підготовки та під час виконання бойових завдань в АТО на сході, та стабілізаційної операції на півдні країни:

дослідницьке командно-штабне навчання з органами військового управління та військами Збройних Сил України “Адекватне реагування-2011” (м. Житомир);

батальйонне тактико-стройове заняття з батальйонною тактичною групою 8 АК Сухопутних військ Збройних Сил України (м. Новоград-Волинський);

дослідницьке навчання з бойовою стрільбою із залученням підрозділів різних видів родів військ та спеціальних військ у складі розвідувального вогневого комплексу у Сухопутних військах Збройних Сил України (м. Рівне);

виконання окремих заходів забезпечення безпеки під час проведення футбольного чемпіонату Європи “Євро-2012”;

тактико-спеціальне навчання “Перспектива-2012” (м. Житомир);

участь у навчаннях з проведення антитерористичної операції (січень-лютий 2013 р., м. Васильків);

демонстрація можливостей застосування БПЛА для проведення видової розвідки та вогневого ураження наземних об’єктів (березень 2013 р., м. Васильків); 

участь у дослідницьких двосторонніх командно-штабних навчаннях «Чумацький шлях» на базі 25 аеромобільної бригади (м. Дніпропетровськ);

участь у дослідницьких навчаннях внутрішніх військ МВС України з організації та проведення антитерористичної розвідувально-пошукової операції (АР Крим, смт. Краснокам’янка);

участь у батальйонних тактичних навчаннях 13 оаемб 95 оаембр щодо проведення спеціальної стабілізаційної операції та пошуку і ліквідації диверсійно-розвідувальних груп, незаконних озброєних формувань в окремому регіоні (240 НЦ, м. Житомир);

участь у батальйонних тактичних навчаннях 13 оаемб 95 оаембр з батальйонною тактичною групою №2 без десантування та бойової стрільби (240 НЦ, м. Житомир);

дослідницьке двостороннє командно-штабне навчання з оперативними командуваннями «Північ» та «Південь» «Осінній циклон – 2013» на базі МЦМБ «Яворівський» (смт Старичі Львівська обл.);

участь у стабілізаційній операції на півдні країни у 2014 році;

участь у АТО на сході країни у 2014 році.