Положення про організацію освітнього процесу

Положення про систему забезпеченн якості освітньої діяльності і вищої освіти (систему внутрішнього забезпечення якості)

Положення про вчену раду

Рішення вченої ради

Положення про екзаменаційну комісію

Рішення вченої ради про затвердження стратегії і перспективних напрямків розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності 

Дочірні категорії