Кафедра здійснює підготовку військових фахівців наступних категорій: курсантів, ад’юнктів, курсантів інших країн, офіцерів (курсова підготовка). Навчання курсантів проводиться за ступенями вищої освіти “магістр” та “бакалавр” за спеціальністю «Озброєння та військова техніка». Замовники на підготовку фахівців - Міністерство оборони України та Державне космічне агентство України.
   Навчання здійснюється з урахуванням досвіду бойових дій, отриманого під час проведення антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил. Заняття проводяться з використанням сучасних стаціонарних та мобільних програмно-апаратних комплексів, комп’ютерних класів, новітніх зразків озброєння.
     На кафедрі працюють викладачі з багатим досвідом служби у військах, з них 5 кандидатів наук, 4 доценти, 5 офіцерів кафедри – учасники бойових дій.

1  2 

 

Кафедра радіоелектронної розвідки призначена для: проведення навчальної та методичної роботи з навчальних дисциплін; виконання наукових досліджень з напрямку підготовки кафедри; проведення військово-наукової та виховної роботи з курсантами (слухачами).
Кафедра здійснює:
- підготовку курсантів очної форми навчання за ступенями вищої освіти «магістр» та «бакалавр» за спеціальністю 255 «Озброєння та військова техніка»;
- підвищення кваліфікації офіцерського складу тактичного рівня;
- підготовку науково-педагогічних працівників з числа ад'юнктів та здобувачів;
- підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземних військових фахівців.
Педагогічний склад кафедри налічує 5 кандидатів наук та 2 доцента.
100 % особового складу кафедри мають бойовий досвід у виконанні завдань у складі сил антитерористичної операції в окремих районах Донецької та Луганської областей.
Кафедра є переможцем конкурсів оглядів на кращу організацію військово-наукової та раціоналізаторської роботи курсантів.

1  2  3