Кафедра радіоелектронної розвідки призначена для: проведення навчальної та методичної роботи з навчальних дисциплін; виконання наукових досліджень з напрямку підготовки кафедри; проведення військово-наукової та виховної роботи з курсантами (слухачами).
Кафедра здійснює:
- підготовку курсантів очної форми навчання за ступенями вищої освіти «магістр» та «бакалавр» за спеціальністю 255 «Озброєння та військова техніка»;
- підвищення кваліфікації офіцерського складу тактичного рівня;
- підготовку науково-педагогічних працівників з числа ад'юнктів та здобувачів;
- підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземних військових фахівців.
Педагогічний склад кафедри налічує 5 кандидатів наук та 2 доцента.
100 % особового складу кафедри мають бойовий досвід у виконанні завдань у складі сил антитерористичної операції в окремих районах Донецької та Луганської областей.
Кафедра є переможцем конкурсів оглядів на кращу організацію військово-наукової та раціоналізаторської роботи курсантів.

1  2  3 

   Кафедра здійснює підготовку військових фахівців наступних категорій: курсантів, ад’юнктів, курсантів інших країн, офіцерів (курсова підготовка). Навчання курсантів проводиться за ступенями вищої освіти “магістр” та “бакалавр” за спеціальністю «Озброєння та військова техніка». Замовники на підготовку фахівців - Міністерство оборони України та Державне космічне агентство України.
   Навчання здійснюється з урахуванням досвіду бойових дій, отриманого під час проведення антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил. Заняття проводяться з використанням сучасних стаціонарних та мобільних програмно-апаратних комплексів, комп’ютерних класів, новітніх зразків озброєння.
     На кафедрі працюють викладачі з багатим досвідом служби у військах, з них 5 кандидатів наук, 4 доценти, 5 офіцерів кафедри – учасники бойових дій.

1  2 

 

Кафедра спеціального радіозв’язку здійснює підготовку фахівців із планування та застосування систем радіозв’язку в інтересах спеціальних розвідувальних підрозділів Збройних Сил України, Національної гвардії України та інших військових формувань.

Вона забезпечує:

підготовку курсантів очної форми: навчання за ступенями вищої освіти «бакалавр» і «магістр» за спеціальністю 255 «Озброєння та військова техніка»;

підвищення кваліфікації офіцерів військового управління тактичного рівня;

навчання ад’юнктів очної ад’юнктури.

Випускники кафедри – висококваліфіковані фахівці, які забезпечують зв’язок під час виконання найбільш відповідальних розвідувальних завдань в складних умовах тактичної та радіоелектронної обстановки

Одним із першочергових кроків до набуття відповідних спроможнос-тей на кафедрі є формування широкого спектру знань і вмінь щодо організації та забезпечення радіозв’язку з урахуванням реальних можливостей обладнан-ня, ефективних форм і способів його застосування в сучасних умовах.

З метою ефективного засвоєння вивченого теоретичного матеріалу систематично проводяться радіотренування, які дозволяють сформувати навички виконання поставлених завдань у різних тактичних і погодних умовах із застосуванням елементів радіоелектронної протидії.

Важливим елементом, що завершує навчання кваліфікованого офіцера-зв’язківця, є освоєння методик планування зв’язку та процедур управління підпорядкованим підрозділом.

Наявність у випускників зазначених знань, вмінь та навичок дозволяє їм вміло виконувати поставлені завдання в ході проходження служби на офіцерських посадах, сприяє їх професійному та кар’єрному зростанню.

Забезпечення підготовки фахівців на кафедрі спеціального радіозв’язку здійснює колектив висококваліфікованих науково-педагогічних працівників та офіцерів з військ, які мають досвід виконання бойових завдань, проводять теоретичні та експериментальні дослідження за напрямом діяльності.