13  

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ “Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем”

 

Рік видання: 2018 рік

Випуск: № 15

   

№ з/пНазва публікаціїАвтори публікаціїСторінки
1 Титул   1-2
2 Зміст   3-4
3 Прогнозування руху космічних апаратів методом багатовимірних диференціально-тейлорівських перетворень М. Ю. Ракушев, О. Ю. Пермяков 5-16
4 Метод формалізації процесу управління військами Г. В. Данішевський,
А. Г. Кондратюк, В. М. Ляшук
17-26
5 Метод виявлення радіосигналів зі стрибкоподібною зміною робочої частоти на фоні вузькосмугових перешкод М. В. Бугайов,
Б. В. Молодецький
27–36
6 Програмні модулі розрахунку показників ефективності комплексної протидії технічним розвідкам Р. М. Жовноватюк,
О. С. Бойченко, Р. І. Гладич
37–46
7 Структура та диференціальна модель інерціально-пеленгаційної навігаційної системи безпілотного літального апарата І. О. Канкін, В. В. Умінський 47–52
8 Метод автоматичного визначення часових параметрів радіосигналів із псевдовипадковим перестроюванням робочої частоти на фоні вузькосмугових перешкод О. А. Нагорнюк 53–64
9 Алгоритм динамічної імітації радіовипромінювань безпілотних літальних апаратів С. О. Дупелич, С. В. Журавський 65–77
10 Метод покращення поляризаційних характеристик антенних систем переносних станцій наземної розвідки О. Л. Сидорчук 78–93
11 Імітаційна модель поширення продукції психологічного впливу в соціальних мережах В. С. Савчук 94–102
12 Дослідження впливу часткового діелектричного заповнення на розміри прямокутного хвилеводу Н. М. Каращук, В. П. Манойлов, С. П. Фриз, В. В. Чухов 103–117
13 Інформаційна технологія навігації малого безпілотного літального апарата за оптичним полем землі в умовах пропадання сигналів супутникових радіонавігаційних систем І. В. Пулеко 118–129
14 Ентропійний підхід до оцінювання ефективності комплексних систем радіомоніторингу Р. М. Жовноватюк, Г. Д. Носова, В. В. Лобода 130–135
15 Спосіб вибору управлінського рішення за сукупністю якісних показників А. І. Бобунов, О. М. Перегуда,
А. В. Родіонов
136–142
16 Науково-методичний апарат оцінювання захищеності радіоелектронних засобів військового призначення від впливу електромагнітної зброї Д. А. Іщенко, В. А. Кирилюк,
А. М. Стариков
143–155
17 Порівняльний аналіз алгоритму симетричного блокового перетворення «Калина» (ДСТУ 7624:2014) з іншими міжнародними стандартами шифрування даних А. А. Єфіменко, Є. М. Байлюк, О. А. Покотило 156–162
18 Модель диспетчеризації потоків даних для високонавантажених веб-систем А. А. Єфіменко, В. Н. Ковальчук, Г. О. Мішин, І. І. Сугоняк 163–172
19 Автори випуску   173–177
20 Вихідні дані   178
 13

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ “Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем”

 

Рік видання: 2016 рік

Випуск: № 13

  

№ з/п Назва публікації Автори публікації Сторінки
1 Титул   1-2
2 Зміст   3-4
3 Аналіз загальних підходів до синтезу системи інформаційної безпеки К. О. Соколов 5-11
4 Методичний підхід до оцінювання рівня інтенсивності деструктивного інформаційно-психологічного впливу на цільову аудиторію

П. М. Сніцаренко, Ю. І. Міхєєв,

Г. П. Чернявський

12-19
5 Підвищення завадостійкості пункту прийому цільової інформації з космічних апаратів у форматі HRPT

О. В. Андрєєв, В. Г. Парфенюк,

П. П. Топольницький,

О. В. Франжі

20–29
6 Дослідження параметрів метаданих для виявлення фальсифікації матеріалів авіаційного та космічного знімання

Д. В. Пекарєв, С. І. Болобан,

Р. М. Осадчук, І. А. Беспалко

30–40
7 Удосконалена методика визначення зв’язків між елементами багатопозиційної мультисенсорної мережі С. О. Дупелич 41–50
8 Методика оцінювання стійкості радіоелектронних засобів військових об’єктів до впливу зброї електромагнітного імпульсу

Д. А. Іщенко, В. А. Кирилюк,

І. А. Павленко,

Д. В. Пясковський,

А. М. Стариков

51–61
9 Математичний апарат дослідження амплітуд поля, збудженого антенною системою радіолокаційної станції 1РЛ133 “Кредо” О. Л. Сидорчук 62–72
10 Методика розрахунку електродинамічних характеристик щілин довільних розмірів та положення, прорізаної в стінках прямокутного хвилеводу Н. М. Каращук 73–84
11 Способи автоматизованого визначення типу фазового сузір’я радіосигналів на основі гістограм миттєвих амплітуд і фаз О. А. Нагорнюк, В. В. Павлюк, Б. В. Молодецький 85–95
12 Методика вибору варіанта управлінського рішення за сукупністю кількісних та якісних показників А. І. Бобунов, О. М. Перегуда, А. В. Родіонов 96–101
13 Принципи створення активного багатопозиційного радіолокаційного комплексу з великими базами системи контролю та аналізу космічної обстановки Ф. М. Андрєєв, С. В. Ковбасюк 102–110
14 Оцінювання техніко-економічної ефективності експлуатації засобів аеродромно-технічного обслуговування літальних апаратів при застосуванні експоненціальної моделі відмов С. О. Пустовий, М. П. Бутенко, В. І. Іванов, Ю. М. Косков 111–125
15 Пошук підозрілих об’єктів на відео з камери безпілотного літального апарата на основі аналізу гістограм А. В. Чирков 126–135
16 Модель узагальненого споживача інформації безпілотних авіаційних комплексів Д. А. Іщенко, Д. Л. Федорчук 136–146
17 Автори випуску   147–151
18 Вихідні дані   152

image002

“Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем”

Рік видання:
2017 рік

Випуск:
№ 14

№ з/пНазва публікаціїАвтори публікаціїСторінки
1 Титул   1-2
2 Зміст   3-4
3 Алгоритм виявлення радіосигналів із псевдовипадковим перестроюванням робочої частоти каналів дистанційного керування безпілотними літальними апаратами В. В. Павлюк, М. В. Бугайов 5-15
4 Розрахунок електродинамічних характеристик штир-щілинного спрямованого відгалужувача, виконаного на базі прямокутних хвилеводів

О. Л. Сидорчук, Н. М. Каращук,

Д. С. Морозов

16-30
5 Підвищення бойових можливостей артилерійських підрозділів за рахунок застосування альтернативних джерел живлення Ю. В. Шабатура, М. В. Баландін 31–41
6 Методика виявлення короткотривалих сигналів у системах радіомоніторингу на базі програмно визначеного радіо

Б. В. Молодецький, В. В. Павлюк,

О. А. Нагорнюк

42–47
7 Обґрунтування тактико-технічних характеристик ранцевої звукомовної станції В. П. Фриз 48–54
8 Модель синтезу функціональної структури волоконно-оптичного засобу охорони підвищеної завадостійкості та живучості Ю. О. Бабій 55–61
9 Метод планування польотних операцій безпілотних літальних апаратів для забезпечення зв’язаності вузлів безпровідної мережі В. В. Воротніков, І. В. Гуменюк 62–68
10 Метод енергоефективної маршрутизації в інформаційно-комунікаційній мережі автоматизованої системи управління військами І. А. Пількевич, О. С. Бойченко 69–78
11 Аналіз нормативно-правового забезпечення та методів визначення рівня захищеності інформаційно-телекомунікаційної системи від несанкціонованого доступу Р. В. Нетребко 79–84
12 Визначення місцезнаходження джерела радіовипромінювання з аерокосмічного носія О. В. Андреєв, П. П. Топольницький, В. В. Ципоренко, Є. О. Андреєва 85–90
13 Структурно-параметричний синтез автоматизованої системи управління групою малих безпілотних літальних апаратів в умовах необхідності структурної динаміки І. В. Пулеко 91–104
14 Шляхи удосконалення інформаційного забезпечення Збройних Сил України при використанні даних дистанційного зондування Землі середнього просторового розрізнення

С. В. Ковбасюк, Л. Б. Каневський,

М. П. Романчук

105–115
15 Застосування малогабаритних передавачів перешкод для радіоелектронного подавлення безпілотних літальних апаратів – носіїв радіокерованих підривних засобів Д. А. Іщенко, В. А. Кирилюк 116–129
16 Фільтрація трикомпонентного сейсмічного запису за поляризаційною ознакою Ю. О. Гордієнко 130–136
17 Математична модель виявлення техногенних катастроф за інформацією Головного центру спеціального контролю Р. А. Андрощук, Р. В. Дзюбчук 137–145
18 Автоматизована система підтримки прийняття рішення щодо визначення типів джерел радіовипромінювань

І. Д. Варламов, М. А. Роговець,

С. С. Гаценко, Ю. А. Бучинський

146–156
19 Підхід до захисту зенітно-ракетних комплексів від ураження шляхом зменшення ефективної поверхні розсіювання їх антенних систем О. Л. Сидорчук 157–170
20 Застосування засобів геофізичного моніторингу Головного центру спеціального контролю для вирішення завдань в інтересах Збройних Сил України І. В. Корнієнко, О. І. Лящук 171–179
21 Автори випуску   180–183
22 Вихідні дані   184