Відповідно до Річного плану наукової і науково-технічної діяльності військового інституту на 2019 рік у березні 2019 року традиційно було проведено науково-практичну конференцію курсантів молодших курсів “Взаємозв’язок розвитку фундаментальних наук, озброєння і військової техніки”. 

     На 5 секційних засіданнях наукових гуртків кафедр було заслухано 36 доповідей, рефератів та повідомлень. На другому етапі Конференції 22.03.2019 у роботі пленарного засідання взяли участь 436 курсантів, було заслухано 6 доповідей. У ході роботи Конференції було обговорено результати фундаментальних і прикладних наукових досліджень у галузі науки і техніки, розглянуто перспективні напрямки розвитку озброєння і військової техніки враховуючи досвід проведення операції Об’єднаних сил.
   Тематика науково-практичної конференції стала для курсантів нагодою осмислити та проаналізувати засвоєний матеріал з базових дисциплін загальних кафедр інституту і з урахуванням реалій сьогодення, а саме подій, що відбуваються на сході України, спрямувати в подальшому сили та розвиток навичок на формування себе як висококваліфікованого офіцера – справжнього захисника Вітчизни.
  Результати проведення Конференції засвідчили належний рівень підготовки її учасників, високу зацікавленість молоді науковою і науково-технічною діяльністю за передовими напрямками розвитку озброєння і військової техніки.
   Висвітлені на Конференції наукові результати у подальшому будуть спрямовані на покращення рівня науки та освіти і, як наслідок, забезпечення національної безпеки України, становлення її на світовій арені як провідної держави.