Значна увага в процесі освітньої діяльності на кафедрі захисту інформації та кібербезпеки факультету охорони державної таємниці та інформаційного протиборства приділяється науковій роботі. Так, у період з грудня минулого року по квітень цього року під редакцією начальника кафедри доктора технічних наук, професора Руслана Грищука у співавторстві було видано дві монографії:

    Hryshchuk R. Construction Methodology of Information Security System of Banking Information in Automated Banking Systems : Monograph / R. Hryshchuk, S. Yevseiev, A. Shmatko. – Vienna.: Premier Publishing s. r. o., 2018. – 284 p. (ISBN 978-3-903197-50-3);
    Грабар І. Г. Безпекова синергетика: кібернетичний та інформаційний аспекти: монографія / І. Г. Грабар, Р. В. Грищук, К. В. Молодецька; за заг. ред. д.т.н., проф. Р. В. Грищука. – Житомир : ЖНАЕУ, 2019. – 280 с. (ISBN 978-617-7684-14-4).
    У монографіях авторами закладено нову безпекову парадигму, яка ґрунтується на комплексуванні основних положень фундаментальних теорій інформаційної безпеки, кібербезпеки, безпеки інформації та захисту інформації. Як результат, синергетичний безпековий ефект, що виникає, дозволяє на принципово новому якісному рівні підходити до забезпечення безпеки інформаційних технологій у різних сферах. Усі теоретичні положення супроводжуються практичними прикладами, які наочно демонструють достовірність одержаних наукових результатів.
    Монографії будуть корисними для наукових працівників та інженерно-технічних спеціалістів. Особливо вони будуть корисними для курсантів та студентів, які спеціалізуються на питаннях захисту інформації та кібербезпеки, під час підготовки ними магістерських дисертацій.
    Колектив кафедри захисту інформації та кібербезпеки переконаний, що одержані наукові здобутки забезпечуватимуть реалізацію комплексу заходів з інтеграції Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова в міжнародний та загальноукраїнський освітньо-науковий простір з метою якісної підготовки військових та цивільних фахівців відповідно до потреб замовників.