Banner NOV

     24–25 жовтня 2019 року в Житомирському військовому інституті імені С. П. Корольова відбудеться науково-практична конференція “Проблеми теорії та практики інформаційного протиборства в умовах ведення гібридних війн”.

     Метою заходу є обговорення сучасного стану, теоретичних і практичних проблем інформаційного протиборства в умовах ведення гібридних війн, обмін досвідом організації та проведення інформаційних заходів, розгляд проблемних питань забезпечення якості підготовки фахівців за профілем інформаційної боротьби й кібернетичної безпеки.

     На науково-практичну конференцію запрошені представники Офісу Президента України, центральних органів законодавчої та виконавчої влади, Ради національної безпеки та оборони, державних підприємств, національних агентств та аналітичних груп, безпосередня діяльність яких пов’язана із тематикою конференції.

    У заході передбачена участь науковців і практиків науково-дослідних установ, центрів та закладів вищої освіти України.

    Керівництво Житомирського інституту імені С. П. Корольова запрошує до співпраці усіх небайдужих фахівців з інформаційного протиборства!

    Детальніше про умови участі у конференції можна дізнатися за посиланнями:

ms word 2 icon Заявка

pdf icon Інформаційне повідомлення Конференція

      03 травня 2018 року в Житомирському військовому інституті імені С. П. Корольова (м. Житомир, проспект Миру, 22) з 09.00 до 14.00 відбудеться VI З'їзд творчої молоді Житомирщини, який у цьому році буде проводитись під гаслом “Обдарована молодь – майбутнє України!”.

   Напрями роботи З’їзду: сучасні інтернет технології; кібернетична безпека; інформаційна безпека; захист інформації; екологічна безпека; космічні технології; зв’язок та інформатизація; апаратура зв’язку, радіо та телебачення; сучасні технології радіоелектроніки; роботизовані системи; авіамоделювання та безпілотні авіаційні комплекси; моделювання систем і процесів в науці і техніці; сучасні та перспективні системи оборонного призначення; системи моніторингу (дистанційного зондування землі та ін.); енергозберігаючі технології. У рамках З’їзду буде проведено виставку науково-технічних розробок учасників.
   Участь у З’їзді безкоштовна. Кращі наукові та науково-технічні розробки будуть відзначені цінними подарунками та дипломами.
   За додатковою інформацією звертатися до відповідального секретаря організаційного комітету З’їзду Григорчука Олександра Володимировича, тел. (0412) 25-04-91, дод. 3-83, моб. (093) 588-17-96, (096) 987-89-71.

 

 Заявка

Інформаційне повідомлення

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА СТВОРЕННЯ, РОЗВИТКУ І ЗАСТОСУВАННЯ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

    Згідно  з  Річним планом наукової  і  науково-технічної   діяльності  Житомирського  військового  інституту   імені С. П. Корольова  на   2018 рік 26-27 квітня 2018 року відбулася ХХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Теорія та практика створення, розвитку і застосування високотехнологічних систем спеціального призначення з урахуванням досвіду антитерористичної операції”.

   

Тези доповідей на ХХІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції

XXII obl

 

 

2018 Вип. 15    
2017 Вип. 14    
2016 Вип. 13    
2015         Вип. 10  Вип. 11    Вип. 12
Rel.  12
2014 Вип. 9
2013         Вип. 7     Вип. 8    
2012         Вип. 6    
2011         Вип. 4     Вип. 5    
2010         Вип. 3    
2009         Вип. 2    
2008         Вип. 1   

    Стаття подається в одному примірнику друкованого тексту на білому папері формату А4 у редакторі Microsoft Word шрифтом Times New Roman, розмір літер – 12 пт, стиль – normal (звичайний), міжрядковий інтервал – 1.2, абзац з відступом 8 мм, інтервал перед та після абзацу – 0 пт, параметри сторінки: зліва – 30 мм, справа – 15 мм, зверху та знизу – 20 мм, від краю до верхнього колонтитула – 15 мм, до нижнього – 25 мм; сторінки без нумерації. Обсяг статті від 5 до 10 сторінок (без анотацій).
    Наукова праця має бути підписана авторами на звороті останнього аркуша із зазначенням, що "В статті інформація з обмеженим доступом відсутня" та якісно відредагована.
    До статті додаються:
    витяг з протоколу засідання вченої (наукової, науково-технічної) ради установи (підрозділу) з обґрунтуванням доцільності опублікування роботи;
    рецензія за підписом провідного вченого у даному напрямі наукових досліджень – доктора наук;
    дані про авторів із зазначенням прізвища (великими літерами), імені та по батькові (повністю), наукового ступеня, вченого звання, посади або професії, наукових інтересів (обов’язково), домашньої адреси, контактного телефону, факсу, е-mail.
    Разом зі статтею подається її електронний варіант з розширенням DOC (по е-mail, на CD-R, DVD-R) з файлами, які містять текст статті українською мовою, анотацію українською, російською, англійською мовами, а також дані про авторів.
    Після прийняття статті до друку автор (автори) здійснюють її переклад на англійську мову та відправляють електронний варіант перекладу до редколегії збірника (відповідно до пункту 2.9 Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1111, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 грудня 2012 року за № 1850/22162, на веб-сторінці видання повинні розміщуватися всі статті англійською мовою незалежно від того, якою мовою вони опубліковані в друкованому номері).