Banner NOV

     24–25 жовтня 2019 року в Житомирському військовому інституті імені С. П. Корольова відбудеться науково-практична конференція “Проблеми теорії та практики інформаційного протиборства в умовах ведення гібридних війн”.

     Метою заходу є обговорення сучасного стану, теоретичних і практичних проблем інформаційного протиборства в умовах ведення гібридних війн, обмін досвідом організації та проведення інформаційних заходів, розгляд проблемних питань забезпечення якості підготовки фахівців за профілем інформаційної боротьби й кібернетичної безпеки.

     На науково-практичну конференцію запрошені представники Офісу Президента України, центральних органів законодавчої та виконавчої влади, Ради національної безпеки та оборони, державних підприємств, національних агентств та аналітичних груп, безпосередня діяльність яких пов’язана із тематикою конференції.

    У заході передбачена участь науковців і практиків науково-дослідних установ, центрів та закладів вищої освіти України.

    Керівництво Житомирського інституту імені С. П. Корольова запрошує до співпраці усіх небайдужих фахівців з інформаційного протиборства!

    Детальніше про умови участі у конференції можна дізнатися за посиланнями:

ms word 2 icon Заявка

pdf icon Інформаційне повідомлення Конференція

    Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова (далі – ЖВІ) оголошує набір до ад’юнктури в 2019 році за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка.
    До ад’юнктури ЖВІ на конкурсній основі приймаються офіцери Збройних Сил України віком не старші 45 років, які перебувають на військовій службі, здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), виявили здібності до педагогічної або науково-дослідної роботи, з досвідом служби у військах (силах) не менше 2 років.
  Кандидати до ад’юнктури складають конкурсні вступні іспити зі спеціальності, філософії, іноземної мови та проходять усну співбесіду, що орієнтовано проводитимуться з 01 по 30 липня 2019 року.
   Офіцери, які бажають навчатися в ад’юнктурі, подають такий перелік документів:
  рапорт на вступ до ад’юнктури ЖВІ (подається за підпорядкованістю до 01 лютого року вступу), у якому вказуються військове звання, прізвище, ім’я та по батькові, займана посада, дата народження, загальна та військова освіта, наукова спеціальність, яка обрана для навчання;
   список опублікованих наукових праць і винаходів: не менше 3 наукових праць, одна з яких – наукова стаття у вітчизняному (зарубіжному) фаховому виданні, їх фотокопії, що не містять таємну та службову інформацію (не завіряються), а також розгорнутий огляд праць з обмеженим доступом (у разі їх відсутності подаються наукові доповіді або реферати з обраної спеціальності);
 копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації);
   службову характеристику;
   копію службової картки;
   фотокартки кольорові розміром 3 х 4 см – 4 шт., 4,5 х 6 см – 3 шт. (без головного убору).
   Диплом про вищу освіту та медична книжка подаються вступником особисто під час прибуття до ЖВІ для складання вступних іспитів.
   Вступ до ад’юнктури здійснюється відповідно до: Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261; Особливостей підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих військових навчальних закладах (науково-дослідних установах) Міністерства оборони України, затверджених наказом Міністерства оборони України від 24.02.2017 № 115.
   Додаткову інформацію про умови прийому до ад’юнктури та програми вступних іспитів можна отримати в науково-організаційному відділенні ЖВІ за адресою: проспект Миру, 22, Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова, м. Житомир, 10004.
   Телефони для довідок: (0412) 25-04-91 (дод. 3-83 – науково-організаційне відділення), моб. (067)2252866.

      03 травня 2018 року в Житомирському військовому інституті імені С. П. Корольова (м. Житомир, проспект Миру, 22) з 09.00 до 14.00 відбудеться VI З'їзд творчої молоді Житомирщини, який у цьому році буде проводитись під гаслом “Обдарована молодь – майбутнє України!”.

   Напрями роботи З’їзду: сучасні інтернет технології; кібернетична безпека; інформаційна безпека; захист інформації; екологічна безпека; космічні технології; зв’язок та інформатизація; апаратура зв’язку, радіо та телебачення; сучасні технології радіоелектроніки; роботизовані системи; авіамоделювання та безпілотні авіаційні комплекси; моделювання систем і процесів в науці і техніці; сучасні та перспективні системи оборонного призначення; системи моніторингу (дистанційного зондування землі та ін.); енергозберігаючі технології. У рамках З’їзду буде проведено виставку науково-технічних розробок учасників.
   Участь у З’їзді безкоштовна. Кращі наукові та науково-технічні розробки будуть відзначені цінними подарунками та дипломами.
   За додатковою інформацією звертатися до відповідального секретаря організаційного комітету З’їзду Григорчука Олександра Володимировича, тел. (0412) 25-04-91, дод. 3-83, моб. (093) 588-17-96, (096) 987-89-71.

 

 Заявка

Інформаційне повідомлення

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА СТВОРЕННЯ, РОЗВИТКУ І ЗАСТОСУВАННЯ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

    Згідно  з  Річним планом наукової  і  науково-технічної   діяльності  Житомирського  військового  інституту   імені С. П. Корольова  на   2018 рік 26-27 квітня 2018 року відбулася ХХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Теорія та практика створення, розвитку і застосування високотехнологічних систем спеціального призначення з урахуванням досвіду антитерористичної операції”.

   

Тези доповідей на ХХІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції

XXII obl

 

 

pdf-iconЗавантажити збірник тез доповідей