Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643 на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 16.12.2019 у Житомирському військовому інституті імені С. П. Корольова продовжено строк дії спеціалізованої вченої ради СРК 14.719.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 20.02.14 – Озброєння і військова техніка терміном на 1 рік.

   Згідно з рішенням спеціалізованої вченої ради Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова 02 лютого 2018 року відбулося чергове засідання спеціалізованої вченої ради СРК 14.719.01, на якому успішно захистили дисертаційні роботи здобувачі наукового ступеня кандидата технічних наук на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 20.02.14 – Озброєння і військова техніка майор Бугайов Микола Вікторович та капітан Тимчук Сергій Віталійович.

     Наказом Міністерства освіти і науки України від 16.12.2016 № 6 на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 13.12.2016 № 1059 у Житомирському військовому інституті імені С. П. Корольова продовжено строк дії спеціалізованої вченої ради СРК 14.719.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата технічних наук) за спеціальністю 20.02.14 – Озброєння та військова техніка терміном на 3 роки.

     18.12.2015 відбулося останнє у 2015 році засідання спеціалізованої вченої ради військового інституту СРК 14.719.01, на якому захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 20.02.14 – Озброєння і військова техніка (технічні науки) випускник ад’юнктури капітан Чернишук Сергій Вікторович та здобувач працівник Збройних Сил України Сидорчук Ольга Леонідівна. Наукові дослідження здобувачів наукового ступеня були спрямовані на розв’язання актуальних завдань підвищення обороноздатності Збройних Сил України з урахуванням досвіду проведення Антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях.
     Командування військового інституту щиро вітає молодих науковців та бажає їм успіхів у службовій діяльності та наукових дослідженнях.

    Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації є важливою складовою удосконалення освітнього процесу у Житомирському військовому інституті імені С. П. Корольова. Лише фахівець, який досконало і глибоко розібрався у галузі своєї професійної діяльності, отримав навички науково-дослідної роботи зможе на високому рівні проводити наукові дослідження в інтересах підвищення обороноздатності нашої держави та навчальні заняття.
    20.11.2015 на засіданні спеціалізованої вченої ради військового інституту СРК 14.719.01 захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 20.02.14 – Озброєння і військова техніка (технічні науки) два випускника ад’юнктури 2015 року: майор Борисов Петро Спиридонович та капітан Ставісюк Роман Леонідович. Основні результати наукових і практичних розробок здобувачів наукового ступеня пройшли через перевірку практикою в районі проведення Антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях.
    Командування військового інституту щиро вітає молодих науковців та бажає їм успіхів у службовій діяльності та наукових дослідженнях.

Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації у Житомирському військовому інституті імені С. П. Корольова здійснюється в ад’юнктурі військового інституту та поза нею як здобувачів (аспірантів), прикріплених як до військового інституту, так і до інших вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ.

Ад’юнктура військового інституту зі спеціальності 20.02.14 – Озброєння і військова техніка була відкрита згідно з наказом Міністра освіти i науки України у 1991 році. У 2003 році вона була перереєстрована відповідно до наказу Міністра освіти і науки України від 28.02.2003 № 112. Станом на 01.09.2015 штатна чисельність ад’юнктури становить 7 осіб, у ній за зазначеною науковою спеціальністю навчаються 7 офіцерів.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.03.2013 №2 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії МОНМС щодо діяльності СВР від 01.03.2013» в інституті продовжила свою роботу спеціалізована вчена рада СРК 14.719.01 для присудження наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 20.02.14 – Озброєння і військова техніка (технічні науки). З початку її створення у 2001 році у спеціалізованій вченій раді захистилося 62 особи, у тому числі у 2014/2015 навчальному році 3 особи (майор Гудзь С. М., підполковник Нагорнюк О. А., полковник Михайлов Д. М.).