Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації у Житомирському військовому інституті імені С. П. Корольова здійснюється в ад’юнктурі військового інституту та поза нею як здобувачів (аспірантів), прикріплених як до військового інституту, так і до інших вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ.

Ад’юнктура військового інституту зі спеціальності 20.02.14 – Озброєння і військова техніка була відкрита згідно з наказом Міністра освіти i науки України у 1991 році. У 2003 році вона була перереєстрована відповідно до наказу Міністра освіти і науки України від 28.02.2003 № 112. Станом на 01.09.2015 штатна чисельність ад’юнктури становить 7 осіб, у ній за зазначеною науковою спеціальністю навчаються 7 офіцерів.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.03.2013 №2 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії МОНМС щодо діяльності СВР від 01.03.2013» в інституті продовжила свою роботу спеціалізована вчена рада СРК 14.719.01 для присудження наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 20.02.14 – Озброєння і військова техніка (технічні науки). З початку її створення у 2001 році у спеціалізованій вченій раді захистилося 62 особи, у тому числі у 2014/2015 навчальному році 3 особи (майор Гудзь С. М., підполковник Нагорнюк О. А., полковник Михайлов Д. М.).