Однією з форм роботи наукових і науково-педагогічних працівників військового інституту є розроблення й видання наукових праць. В інституті щорічно видаються монографії, підручники, навчальні та навчально-методичні посібники. Двічі на рік видається збірник наукових праць "Проблеми створення, випробовування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем".

Збірник наукових праць має тематичну спрямованість з технічних наук за групами наукових спеціальностей:

  • авіаційна та ракетно-космічна техніка;
  • електротехніка;
  • радіотехніка та телекомунікації;
  • інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація;
  • енергетика;
  • будівництво Збройних Сил;
  • радіоелектронна боротьба, способи та засоби;
  • озброєння і військова техніка.