Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова оголошує набір до ад’юнктури в 2018 році за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка.
   До ад’юнктури Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова на конкурсній основі приймаються офіцери Збройних Сил України віком не старші 45 років, які перебувають на військовій службі, здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), виявили здібності до педагогічної або науково-дослідної роботи, з досвідом служби у військах (силах) не менше 2 років.
  Кандидати до ад’юнктури складають конкурсні вступні іспити зі спеціальності, філософії, іноземної мови та проходять усну співбесіду, що орієнтовано проводитимуться з 01 по 30 липня 2018 року.
   Офіцери, які бажають навчатися в ад’юнктурі, подають такий перелік документів:
   рапорт на вступ до ад’юнктури Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова, у якому вказуються військове звання, прізвище, ім’я та по батькові, займана посада, дата народження, загальна та військова освіта, наукова спеціальність, яка обрана для навчання;
   список опублікованих наукових праць і винаходів: не менше 3 наукових праць, одна з яких – наукова стаття у вітчизняному (зарубіжному) фаховому виданні, їх фотокопії, що не містять таємну та службову інформацію (не завіряються), а також розгорнутий огляд праць з обмеженим доступом (у разі їх відсутності подаються наукові доповіді або реферати з обраної спеціальності);
 копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації);
   службову характеристику;
  копію службової картки;
   фотокартки кольорові розміром 3 х 4 см – 4 шт., 4,5 х 6 см – 3 шт. (без головного убору).
   Диплом про вищу освіту та медична книжка подаються вступником особисто під час прибуття до Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова для складання вступних іспитів.
   Вступ до ад’юнктури здійснюється відповідно до: Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261; Особливостей підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих військових навчальних закладах (науково-дослідних установах) Міністерства оборони України, затверджених наказом Міністерства оборони України від 24.02.2017 № 115.
   Додаткову інформацію про умови прийому до ад’юнктури та програми вступних іспитів можна отримати в науково-організаційному відділенні Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова за адресою: проспект Миру, 22, Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова, м. Житомир, 10004 – або на веб-сайті військового інституту www.zvir.zt.ua в розділі “Вступнику/Правила прийому (додаток 7)”

 Телефони для довідок: (0412) 25-04-91 (дод. 3-83 – науково-організаційне відділення), моб. (067)2252866.