Кафедра охорони державної таємниці та захисту інформації здійснює підготовку військових фахівців на замовлення Центрального управління охорони державної таємниці та захисту інформації Генерального штабу Збройних Сил України та інших військових формувань за спеціальністю 254 Забезпечення військ (сил) зі спеціалізації Організація захисту інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки.
Випускники мають бути підготовлені для проходження військової служби на посадах начальника служби охорони державної таємниці, заступника начальника служби охорони державної таємниці, начальника режимно-секретного органу військової частини (установи), інспектора спеціальної лабораторії.
Отримані знання, практичні уміння та навички можуть застосовуватись як для професійної діяльності у силових структурах, так і в цивільному житті.
Викладання навчальних дисциплін за вказаними здійснюється з урахуванням вимог нормативних та керівних документів, практичного досвіду служби у військах та досвіду бойових дій.
Заняття проводять досвідчені викладачі. Науково-педагогічні працівники кафедри мають великий службовий та професійний досвід виконання обов’язків у військових частинах та установах Міністерства оборони України та Збройних Сил України. Більшість викладачів є учасниками антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей та заохочені відомчими відзнаками.
Навчально-матеріальна база кафедри забезпечена достатньою кількістю зразків сучасного озброєння та військової техніки, апаратними, програмно-апаратними комплексами для проведення досліджень технічних засобів, пошукової апаратури.
Заняття з навчальних дисциплін проводяться з урахуванням досвіду застосування підрозділів захисту інформації в ході ведення антитерористичної операції, участі у місіях миротворчих контингентів.
Удосконалення практичних навичок курсантів здійснюється у польових умовах, в ході проведення навчань та тренувань органами військового управління.

Кафедра охорони державної таємниці та захисту інформації навчить Вас захищати особисті та службові таємниці.

 1 2