Кафедра телекомунікацій та радіотехніки здійснює базову підготовку курсантів та є випускною кафедрою для підготовки студентів за спеціальністю «Телекомунікації та радіотехніка»
Навчально-виховний процес на кафедрі проводить досвідчений висококваліфікований колектив науково-педагогічних працівників, який складається з доктора технічних наук, чотирьох кандидатів технічних наук та п’яти доцентів. Використовується матеріально-технічна база для формування професійно-важливих умінь та навичок.
Матеріально-технічна база має чотири навчальних лабораторії (дослідження радіоелектронних систем, електродинаміки та антен, радіоприймальних та радіопередавальних пристроїв), клас персональних електро-обчислювальних машин для дослідження цифрової обробки сигналів та імітаційного моделювання, що забезпечує проведення курсантами та студентами експериментів і дослідів, набуття практичних навичок роботи з вимірювальною апаратурою, оволодіння методикою експериментальних досліджень та моделювання радіотехнічних пристроїв різного призначення.
Науковий гурток кафедри спрямований на активну участь курсантів у модернізації матеріально-технічної бази кафедри. Курсанти та студенти виступають з доповідями на науково-технічних конференціях інституту та різних вищих навчальних закладах, приймають участь у Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах наукових робіт.

 1 2  3   4 5  6   7