Факультет створено 1 грудня 1998 року. Факультет готує офіцерів управління тактичного рівня для військових частин та органів управління Міністерства оборони України, підвищення кваліфікації офіцерського складу тактичного рівня, підготовку науково-педагогічних працівників з числа ад’юнктів, підготовку, підготовку студентів із числа військовослужбовців військової служби за контрактом, які не мають офіцерських звань.
Підготовка курсантів здійснюється за освітніми ступенями вищої освіти:
«бакалавр» за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка;
«магістр» за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка
До складу факультету входять: управління факультету, 4 кафедри, 5 навчальних курсів, підрозділи студентів-військовослужбовців військової служби за контрактом заочної форми навчання.
У структурі факультету функціонують: військово-наукове товариство курсантів, вчена рада факультету.
Формування у курсантів вмінь та практичних навичок з експлуатації бойової техніки здійснюється на сучасних зразках озброєння. Навчальні заняття проводяться науково-педагогічними працівниками, які мають наукові ступені, вчені звання та практичний досвід застосування озброєння та військової техніки. Активно аналізується досвід застосування озброєння та техніки в локальних війнах і збройних конфліктах, зокрема досвід ведення антитерористичної операції в окремих районах Донецької та Луганської областей, що сприяє своєчасному і якісному оновленню та доповненню навчальних програм дисциплін.
На факультеті створені всі умови для подальшого професійного зростання науково-педагогічних працівників, інженерно-технічного складу та підвищення якості підготовки фахівців. Якість підготовки військових фахівців відповідає стандартам та кваліфікаційним вимогам на їх підготовку.

1  2  3   4

pdf icon Положення про організацію індивідуального навчання курсантів факультету технічних видів розвідки 

pdf icon Положення про куратора навчальної групи факультету технічних видів розвідки

pdf icon Положення про рейтингове оцінювання професійної діяльності науковопедагогічних працівників кафедр факультету технічних видів розвідки

pdf icon Положення про опитування курсантів факультету технічних видів розвідки щодо якості освітнього процесу та змісту навчання