Кафедра електротехніки та електроніки здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців для Збройних Сил України з загально-професійних дисциплін в галузі електротехніки, електроніки, схемотехніки, проектування радіоелектронних пристроїв, метрологічного забезпечення вимірювань. Кафедра надає системні знання сучасної елементної бази, а саме: мікроконтролерів, програмованих логічних інтегральних схем та цифрових сигнальних процесорів. Курсанти вивчають інженерні методи аналізу та розрахунку електричних кіл і їх характеристик, основи побудови та проектування електротехнічних систем електроспоживання. Протягом занять з дисциплін кафедри майбутній військовий фахівець відпрацьовує уміння застосовувати за призначенням сучасні радіоелектронні та електротехнічні пристрої, сучасну контрольно-вимірювальну апаратуру. Знання, уміння та навички, які курсанти отримують на кафедрі, необхідні як для професійної діяльності у силових структурах, так і в цивільному житті.
Кафедра також готує студентів заочної форми навчання за ступенями вищої освіти «магістр» та «бакалавр» в галузі 14 «Електрична інженерія», за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».
Кафедра постійно займає передові позиції в питаннях впровадження в навчальний процес сучасних наукових досягнень у галузі електротехніки, радіотехніки та електроніки. Наукові роботи курсантів, які виконуються на кафедрі, щороку відзначаються грамотами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Електроніка».
Викладання навчальних дисциплін кафедри здійснюється з урахуванням досвіду ведення бойових дій на сході України, з використанням всесвітнього досвіду підготовки військових фахівців, здатних впевнено виконувати свої професійні обов’язки в складних умовах обстановки.
Заняття проводять досвідчені викладачі. Науково-педагогічні працівники кафедри мають великий службовий та професійний досвід. 25 % військовослужбовців кафедри мають бойовий досвід виконання завдань у складі сил антитерористичної операції в окремих районах Донецької та Луганської областей.
Більшість науково-педагогічних працівників кафедри мають вищу військову освіту за фахом, значна частина з них мають наукові ступені та наукові звання: кандидатів наук - 5, доцентів – 2, старший науковий співробітник - 1.

Кафедра електротехніки та електроніки зробить з Вас військового професіонала!

1 2  3  4