У відповідності до рішення Міністра оборони України, Концепції мовної підготовки особового складу Збройних Сил України та Плану її реалізації, на курсах іноземних мов Житомирського військового інституту починаючи з 2003 року організована мовна підготовка військовослужбовців Збройних Сил України. Заняття з англійської мови за денною та вечірньою формами навчання проводяться під керівництвом висококваліфікованих науково-педагогічних працівників з використанням передових методик вивчення англійської мови. Розвинута навчально-матеріальна база мовної підготовки дозволяє у повному обсязі опанувати слухачами курсів англійською мовою до стандартизованого мовленнєвого рівня І та ІІ за мовним стандартом НАТО «STANAG 6001».

   Кращі випускники курсів продовжують навчання за кордоном, приймають участь у заходах міжнародного військового співробітництва, проходять службу за кордоном у складі миротворчих підрозділів.

 В рамках міжнародних проектів щодо мовної підготовки військовослужбовців Збройних Сил України на курсах постійно проводяться заходи з питань удосконалення навчального процесу та нарощування навчально-матеріальної бази мовної підготовки. Сучасні аудіо, відео, друковані та мультимедійні навчальні матеріали з англійської мови надають можливість підтримувати та удосконалювати рівень знань з англійської мови офіцерам та військовослужбовцям військової служби за контрактом частин та підрозділів Житомирського гарнізону, а також офіцерам та курсантам військового інституту в Центрі самостійної підготовки курсів іноземних мов.