Інформаційно-обчислювальний центр ЖВІ було організовано у липні 1978 році для орієнтації роботи військового інституту у бік сучасних інформаційних технологій. 

Інформаційно-обчислювальний центр військового інституту призначений для:

математичного та програмного забезпечення навчального процесу  (на даний час функціонують сучасні класи ПЕОМ понад 100 робочих місць, які пов'язані в локальну обчислювальну мережу з централізованим управлінням ресурсами та обліковими записами користувачів);  

впровадження новітніх інформаційних технологій та програмних засобів в навчальний процес, створення навчальних електронних посібників;

системного та адміністративного забезпечення роботи мережі Інтернет військового інституту (підключено до мережі Інтернет більше 100 ПЕОМ);

адміністративного та інформаційного забезпечення роботи сайту військового інституту та електронної пошти, виготовлення медіа продукції (презентації, відео ролики, аудіо записи);

розробки, впровадження та забезпечення роботи автоматизованої системи управління військовим інститутом, бібліотечної автоматизованої системи;

організації та забезпечення ПЕОМ військового інституту ліцензійними програмними продуктами, максимальному застосуванню відкритих стандартів програмного забезпечення.

Безперебійна робота комп'ютерної техніки, загальноінститутської комп'ютерної мережі, розробка та експлуатація задач АСУ забезпечуються квалiфiкованими спецiалiстами ІОЦ, бiльшiсть з яких - випускники ЖВІ.

Роботі інформаційно-обчислювальному центру завжди приділяється велика увага з боку керівництва військового інституту, надається постійна та кваліфікована допомога у вирішенні поставлених завдань. Стрімкий розвиток комп'ютерних технологій потребує постійного удосконалення роботи інформаційно-обчислювального центру. Основним принципом розвитку інформаційно-обчислювального центру є постійне підвищення рівня роботи працівників, розвиток та впровадження новітніх технологій в навчальний процес та злагодження роботи підрозділів військового інституту.