Кафедра фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту спрямовує свою роботу на підготовку офіцерів з високим рівнем тренованості, фізичної витривалості, здатних переносити великі фізичні та психофізичні навантаження. Заняття з навчальних дисциплін проводяться у відповідності до вимог концептуальних змін в організації бойового навчання, врахування набутого досвіду ведення бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції та забезпечують високий рівень фізичної та психофізичної готовності військовослужбовців до виконання навчально-бойових завдань.

Основні дисципліни кафедри: «Фізичне виховання, спеціальна фізична підготовка і спорт», «Бойова система виживання воїна».
Випускники мають бути теоретично, методично та практично (фізично) підготовленими до військово-професійної діяльності. Отримані спеціальні знання з дисциплін кафедри, організаційні та командно-методичні навички і вміння можуть застосовуватись для управління підрозділами при проведенні всіх форм фізичної підготовки та виконанні завдань за призначенням.
Усі форми фізичної підготовки та спортивні заходи на високому науковому та методичному рівні втілює в життя особовий склад кафедри, а це досвідчені викладачі з вищою військовою та фаховою освітою, значна частина з них мають наукові ступені та наукові звання: кандидатів наук – 6, доцент – 1, професор – 1.
Викладачі кафедри проводять наукові дослідження та впроваджують їх результати в навчальний процес, беруть активну участь у науково-методичних конференціях.
Багато уваги викладачі-тренери кафедри, серед яких 2 заслужених тренера України, 2 заслужених майстри спорту України та 4 майстри спорту України, приділяють навчально-тренувальному процесу в спортивних секціях з рукопашного бою, бойової армійської системи (БАРС), гирьового спорту, міні-футболу, поліатлону, військового п’ятиборства, армспорту, спортивного орієнтування, пауерліфтингу та ін.
Тільки за роки незалежності України викладачами кафедри підготовлено 2 заслужені майстри спорту України, 4 майстри спорту України міжнародного класу, 63 майстри спорту України, 127 чемпіонів та призерів чемпіонатів світу, чемпіонатів України та Збройних Сил України, міжнародних турнірів та інших змагань. Особовий склад кафедри має великий досвід в організації і проведенні чемпіонатів Світу, міжнародних, всеукраїнських та всеармійських турнірів, чемпіонатів Збройних Сил України з багатьох видів спорту.
На кафедрі створено найкращі умови для занять фізичною підготовкою та спортом завдяки сучасній навчально-матеріальній базі, яка складається із критого басейну, футбольного поля з біговими доріжками, спортивних та ігрових залів, майданчиків та залів рукопашного бою, тиру, тренажерних залів, психологічної смуги перешкод.

ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ
«Фізичне виховання, спеціальна фізична підготовка»
Викладання навчальної дисципліни «Фізичне виховання, спеціальна фізична підготовка» здійснюється відповідно до принципів прикладності, комплексності, систематичності, оптимальності, конкретності, а також максимального наближення умов навчання до обстановки реальних бойових дій.
Викладачі кафедри концентрують зусилля на: формуванні і розвитку найбільш важливих військово-прикладних навичок та вмінь, а також функціональних та рухових якостей; пріоритетному використанні фізичних вправ, що відображають особливості військово-професійної діяльності військовослужбовців; включенні до змісту занять військово-прикладних вправ, прийомів і дій; створенні режиму фізичних і психологічних навантажень, які відповідають рівню напруження військовослужбовців у ході бойової діяльності; удосконаленні форм і методів фізичної підготовки в процесі бойової підготовки; проведенні комплексних занять з фізичної підготовки у поєднанні з елементами тактико-спеціальної підготовки та іншими предметами бойової підготовки; розвитку військово-прикладних видів спорту.
«Бойова система виживання воїна»
Програма викладання навчальної дисципліни «Бойова система виживання воїна» формує спеціальні навички, що дозволять ефективно пересуватися на полі бою, вміло використовувати зброю, виконувати завдання в екстремальних ситуаціях та виживати в автономних умовах, надавати домедичну допомогу пораненим і постраждалим та контролювати будь-яку не штатну (бойову) ситуацію.
Заняття проводяться з метою підвищення рівня польової виучки особового складу, виховання в нього високих морально-бойових якостей та фізичної
витривалості.
Вони включають у себе: основи тактичної підготовки, тактичної медицини, гірської підготовки, практичної стрільби, спеціальної психологічної підготовки, подолання перешкод та основ виживання на фоні значних фізичних та психологічних навантажень. До проведення занять залучаються, крім викладацького складу та офіцерів підрозділів, також курсанти старших курсів, які брали участь в АТО та мають сертифікати інструкторів із тактичної медицини за стандартами НАТО.
Заняття проводяться на різноманітній місцевості, за будь-яких погодних умов та в різний час доби. Обстановка на заняттях максимально наближена до екстремальної. Особливу увагу на заняттях викладачі кафедри приділяють психологічній підготовці військовослужбовців, розвитку винахідливості, твердої волі, здатності забезпечувати
життєдіяльність та виконання завдань при різких і несподіваних змінах обстановки.

 1 2  3  4  5   6  7

 

 8 9   10 11   12 13  14