На кафедрі фундаментальних наук вивчаються дисципліни – вища математика, спеціальні розділи математики, фізика та інженерна графіка, що складають основу інженерної освіти військового фахівця.
Кафедра здійснює підготовку курсантів та студентів заочної форми навчання за ступенями вищої освіти «бакалавр» за всіма ліцензованими спеціальностями, закладаючи підґрунтя вивчення дисциплін професійно-практичної підготовки.
Досвідчені науково-педагогічні працівники з перших занять навчають курсантів використовувати знання з дисциплін кафедри у військовій справі.
Навчально-матеріальна база кафедри складається з дев’яти навчальних аудиторій, двох навчальних кабінетів (кабінет математики та кабінет інженерної графіки), великої креслярської зали та трьох фізичних лабораторій - «Механіка. Електрика та магнетизм», «Хвилі. Оптика», «Фізика твердого тіла», працюючи в яких, курсанти під час лабораторного практикуму опановують навички роботи з різноманітними фізичними приладами.
Науково-педагогічний склад кафедри налічує чотирьох кандидатів наук та трьох доцентів.

1  2  3  4