Кафедра є базовим структурним підрозділом військового інституту та призначена для проведення навчально-виховної та методичної роботи по загальновійськових дисциплінах, здійснення наукової, науково-дослідної та науково-технічної діяльності в області теорії тактики і видів бойового забезпечення.
Головне завдання кафедри – забезпечення якісної загальновійськової підготовки курсантів і слухачів, що навчаються у військовому інституті.
На кафедрі навчаються курсанти за всіма спеціальностями та спеціалізаціями та на усіх курсах навчання, а також офіцери – слухачі курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації.
Кінцевою метою  загальновійськової підготовки курсантів є набуття ними протягом перших двох років навчання знань, вмінь та навичок, достатніх для виконання обов'язків командира роти, та бути ознайомленими з основами ведення бою підрозділами.
Склад і структура навчально-матеріальної бази (НМБ) кафедри відповідає вимогам підготовки курсантів. Навчально-матеріальна база забезпечує виконання навчальних програм, організацію та проведення практичних занять за предметами підготовки.

 1 2  3   4

 

5   6  7 8