Кафедра військової підготовки в за програмою підготовки офіцерів запасу Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова є військовим навчальним підрозділом і здійснює військову підготовку громадян України за програмами підготовки офіцерів запасу з профільних та споріднених спеціальностей згідно з обсягами замовлення за рахунок коштів державного бюджету або за рахунок коштів, які надходять від фізичних осіб громадян України та військовослужбовців військової служби за контрактом з метою забезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань необхідною кількістю військовонавчених громадян для виконання військового обов’язку в запасі, проходження військової служби осіб офіцерського складу за контрактом або за призовом, проходження служби у військовому резерві Збройних Сил України або інших військових формуваннях, а також для задоволення особистих потреб громадян в отриманні додаткових знань, умінь та навичок, необхідних для належного виконання ними військового обов’язку в запасі в мирний час, обов’язків військової служби у воєнний час, та для майбутньої професійної діяльності.
Підготовка офіцерів запасу на кафедрі здійснюється відповідно до Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.02.2012 № 48 (зі змінами), Інструкції про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженої спільним наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 14.12.2015 № 719/1289 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31.12.2015 за № 1678/28123.
Кафедра проводить підготовку громадян України за такими військово-обліковими спеціальностями:
математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем;
експлуатація та ремонт засобів радіоелектронної боротьби;
бойове застосування радіозв’язку спеціальної розвідки;
спеціальний зв’язок та захист інформації;
бойове застосування механізованих підрозділів;
бойове застосування аеромобільних підрозділів.

Військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу (далі - військова підготовка) на добровільних засадах проходять громадяни, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров'я та морально-діловими якостями.
Особи жіночої статі можуть залучатися до військової підготовки за військово-обліковими спеціальностями для заміщення військових посад згідно з Переліком, затвердженим наказом Міністра оборони України від 20 червня 2012 року N 412/дск (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 липня 2012 року за N 1191/21503.
Зарахування громадян для проходження військової підготовки здійснюється за результатами конкурсного відбору та медичного огляду військово-лікарськими комісіями.
Для вступу здобувачі вищої освіти подають до деканату базового ВНЗ такі документи:
• заява на ім’я декана факультету базового вищого навчального закладу;
• копія посвідчення про приписку до призовної дільниці;
• копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
• копія першої сторінки паспорта громадянина України;
• довідка військово-лікарської комісії про придатність до військової служби.
Для вступу громадяни України віком до 38 років, які мають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра подають такі документи:
• заява на ім'я голови відбіркової комісії військового інституту;
• копія посвідчення про приписку до призовної дільниці;
• копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
• копія першої сторінки паспорта громадянина України;
• копія документа про освіту та додатка до нього;
• довідка військово-лікарської комісії про придатність до військової служби.

Військова підготовка планується та проводиться один навчальний день на тиждень (методом "військового дня") або методом семестрового збору (до трьох тижнів на семестр) протягом двох років навчання.
Громадянам, які здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра, пройшли повний курс військової підготовки за програмою офіцерів запасу, склали встановлені іспити та атестовані до офіцерського складу, наказом Міністра оборони України присвоюється первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу.
Для здійснення навчання громадян України за програмою офіцерів запасу використовується сучасна навчальна матеріально-технічна база Житомирського військового інституту імені С.П. Корольова та його навчального центру, військових частин Житомирського гарнізону. Навчальні аудиторії, класи, лабораторії мають сучасне мультимедійне обладнання та зразки військової техніки, яка є на озброєнні, що забезпечує виконання навчальних програм військової підготовки та набуття практичних навичок.

Контактні дані:

+38(067)224-50-98 Мазур Василь Петрович

+38(067)858-48-24 Шевчук Тетяна Дмитрівна

 1  2 3  4    6