Невід'ємною складовою освітньої діяльності Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова, як вищого військового навчального закладу, є наукова і науково-технічна діяльність (ННТД).
Головним завданням ННТД військового інституту є розробка і удосконалення систем озброєння та військової техніки, у тому числі супроводження випробування і впровадження, дослідження способів їх використання та бойового застосування, розробка бойових та експлуатаційних документів, оперативних стандартів в сфері застосування високотехнологічних систем і підготовка, а також перепідготовка персоналу, висококваліфікованих військових фахівців в галузях: оперативного управління військами та зброєю, систем їх енергозабезпечення і спеціального зв'язку; технічних видів спеціального моніторингу (космічного, повітряного, кібернетичного, комп'ютерного, радіоелектронного, геофізичного тощо); космічних систем забезпечення (зв'язок, навігація тощо) високоточної зброї, технічних засобів невогневої протидії і впливу (радіоелектронного, інформаційно-психологічного, комп'ютерно-мережного, кібернетичного); захисту інформації (комплексного технічного контролю, криптозахисту, технічного захисту інформації, кібернетичного захисту); кібернетичної безпеки; спеціалізованого впливу (з використанням роботизованих засобів, комп'ютерно-мережного, сил і засобів спеціальних операцій); роботизованих систем (безпілотних авіаційних комплексів тощо), підготовки макетного обладнання, тренажних комплексів для новітніх систем озброєння і військової техніки.

Реалізація головного завдання ННТД військового інституту здійснюється системою військово-наукових досліджень у складі факультетів і кафедр військового інституту, наукового центру, науково-організаційного відділення, ад'юнктури, спеціалізованої вченої ради, військово-наукових (наукових) товариств курсантів і студентів.

У військовому інституті сформувались та працюють наукові школи:

  • теорія і практика кібернетичної безпеки держави;
  • аналіз та синтез складних інформаційно-керувальних систем: моделювання, обробка інформації, оптимізація;
  • траєкторне та навігаційне забезпечення управління космічними засобами;
  • широкосмугові антенні системи спеціального призначення.

Наукові та науково-педагогічні працівники військового інституту беруть активну участь у виконанні науково-дослідних робіт, залучаються до виконання оперативних завдань, досліджень на навчаннях та інших заходах оперативної, мобілізаційної та бойової підготовки, спеціальних завдань в районі проведення Антитерористичної операції у східних областях України.