Курсанти інституту реалізовують свій творчий потенціал у військово-науковому товаристві курсантів військового інституту, військово-наукових товариствах курсантів факультетів, наукових гуртках та курсантських конструкторських бюро кафедр. Вони щорічно беруть участь у міжнародних і всеукраїнських конкурсах та посідають призові місця.

У військовому інституті щорічно проводяться науково-практичні конференції, семінари та круглі столи, де обговорюються результати фундаментальних і прикладних наукових досліджень, визначаються їх перспективні напрями, здійснюється обмін досвідом наукової і науково-технічної діяльності, розглядаються шляхи підвищення якості підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів, фахівців з високотехнологічних спеціальностей.

      Положення про наукове товариство курсантів військового інституту