Згідно з рішенням спеціалізованої вченої ради К 14.719.01 Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова 12 травня 2021 року відбулося чергове засідання, на якому успішно захистили дисертації здобувачі наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 20.02.14 – Озброєння і військова техніка БОВСУНОВСЬКИЙ Віктор Юрійович та КОВАЛЬ Денис Володимирович.

7 травня 2021 року на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 71.053.01 в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка успішно захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – Історія України доцент кафедри суспільних наук Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова МАГАСЬ В’ячеслав Олегович.

21 квітня 2021 року на засідання Спеціалізованої вченої ради Д 26.861.06 в Державному університеті телекомунікацій успішно захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.05.01 – Інформаційна безпека держави (125 – Кібербезпека) старший викладач кафедри захисту інформації та кібербезпеки факультету охорони державної таємниці та інформаційного протиборства Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова ОХРІМЧУК Володимир Васильович.

23 жовтня 2020 року в Житомирському військовому інституті імені С. П. Корольова відбувся перший захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка (технічні науки).

Сьогодні, 25 вересня 2020 року, на засіданні спеціалізованої вченої ради СРК 14.719.01 Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова відбувся прилюдний захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 20.02.14 – Озброєння і військова техніка.

     Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643 на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 16.12.2019 у Житомирському військовому інституті імені С. П. Корольова продовжено строк дії спеціалізованої вченої ради СРК 14.719.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 20.02.14 – Озброєння і військова техніка терміном на 1 рік.