Ад’юнктура Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова (далі – ЖВІ) зі спеціальності 20.02.14 – Озброєння і військова техніка була відкрита згідно з наказом Міністерства освіти i науки України в 1991 році зі штатною чисельністю 15 місць. У 2003 році вона була перереєстрована відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.02.2003 № 112. У 2016 році ЖВІ отримав ліцензію на підготовку докторів філософії зі спеціальності 255 “Озброєння та військова техніка” відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 23.06.2016 № 707 “Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні” з ліцензійним обсягом 10 осіб.

Ад’юнктура є основною формою підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації у системі військової освіти. Метою навчання в ад’юнктурі військового інституту є набуття здатності (спроможності) розв’язування комплексних наукових проблем в галузі знань 25 “Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону”, проведення власних наукових досліджень, результати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також формування компетентностей, необхідних для здобуття в подальшому ступеня доктора наук.

Ад’юнкти мають вільний доступ до всіх видів наукової інформації, отримують методичне і змістовне наукове консультування щодо власного дослідження від наукового керівника. Мають всі умови для проведення наукових досліджень.

Випускники ад’юнктури, які успішно захищають дисертації, отримують ступінь вищої освіти доктора філософії та призначаються на посади наукових або науково-педагогічних працівників інституту чи мають можливість проходити службу в вищих військових навчальних закладах (наукових установах) Міністерства оборони України.