1. Закон України “Про вищу освіту”

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text)

2. Закон України “Про наукову та науково-технічну діяльність”

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text)

3. Постанова КМУ від 23.03.2016 № 261 “Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)”

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#Text)

4. Постанова КМУ від 06.03.2019 № 167 “Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії”

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-%D0%BF#Text)

5. Постанова КМУ від 29.04.2015 № 266 “Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти” (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF#Text)

6. Наказ Міністерства оборони України від 24.02.2017 № 115 “Особливості підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих військових навчальних закладах (науково-дослідних установах) Міністерства оборони України”

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0383-17#Text)

7. Наказ Міністерства оборони України від 09.01.2020 № 4 “Положення про особливості організації освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти”

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0250-20#Text)

8.  Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 № 40 “Про затвердження Вимог до оформлення дисертації”

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#Text)

9. Положення про підготовку здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня

10. Положення про видачу диплома PhD