Рада молодих вчених
Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова

Голова Ради молодих вчених

доцент кафедри захисту інформації та кібербезпеки кандидат технічних наук

ГУМЕНЮК Ігор Володимирович

Тел.: 096-870-60-03
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робоче місце: 2/312

Мета діяльності Ради – представництво, захист прав та інтересів молодих вчених, які навчаються або працюють у військовому інституті, зокрема щодо формування та реалізації стратегії закладу вищої освіти в частині наукової і науково-технічної діяльності, забезпечення активної участі молодих вчених у проведенні наукових досліджень.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

сприяння залученню молодих вчених та осіб, які працюють і (або) навчаються у військовому інституті, до наукової і науково-технічної діяльності, участі в конкурсах наукових робіт, а також формуванню колективів молодих вчених для виконання перспективних наукових проєктів;

налагодження тісних зв’язків між старшим і молодшим поколінням вчених, забезпечення спадкоємності в науковій діяльності;

підтримка молодих вчених у питаннях наукової діяльності та захисту прав інтелектуальної власності;

співробітництво з іноземними замовниками наукової продукції;

організація інформування та участі молодих вчених у конференціях, семінарах, конкурсах, циклах лекцій провідних вітчизняних та закордонних вчених;

поширення наукової та іншої інформації відповідно до встановленого у військовому інституті порядку; збір і розповсюдження інформації про фонди та організації, що здійснюють грантову підтримку наукових досліджень;

надання консультативної допомоги молодим вченим в організації своєї наукової діяльності; підтримка ініціатив, спрямованих на закріплення молодих наукових кадрів у військовому інституті;

сприяння міждисциплінарним дослідженням та мобільності молодих вчених;

забезпечення участі молодих вчених у роботі дорадчих органів у військовому інституті;

підвищення рівня наукового потенціалу військового інституту та виховання майбутніх наукових і науково-педагогічних кадрів;

ініціювання перед командуванням військового інституту заохочення кращих представників молодих вчених, зокрема на отримання іменних стипендій, премій, нагород тощо;

стимулювання професійної діяльності молодих вчених, підвищення їх фахового рівня і реалізації творчої та професійної активності;

обмін досвідом роботи з радами молодих вчених інших закладів вищої освіти України та за кордоном;

реалізація інших заходів, що відповідають меті діяльності Ради і не заборонені чинним законодавством України.

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО РАДУ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
ЖИТОМИРСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ
імені С. П. КОРОЛЬОВА

 План роботи Ради молодих вчених на 2021 рік

№ з/п Захід Виконавці,
відповідальна особа
Час
(період)
Популяризація наукових знань та можливостей
Створення та наповнення розділу сайту військового інституту “Рада молодих вчених ЖВІ” Секретар РМВ ЖВІ Протягом року
Консультування молодих вчених щодо можливості участі у державних та регіональних конкурсах (стипендії, премії тощо) – на отримання грантів, стипендій Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших національних стипендій та премій (конкурси, регламент та алгоритм подачі, контрольні дати) Члени ради (представники від факультетів), Голова РМВ ЖВІ Протягом року
Надання інформації молодим вченим про підготовку матеріалів для участі у конкурсах на здобуття Премії Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Державної премії України в галузі науки і техніки, щорічної премії Президента України, на конкурс кращих доповідей та робіт молодих вчених на здобуття щорічної премії НАН України Члени ради (представники від факультетів), Голова РМВ ЖВІ Протягом року
Організація наукової роботи у військовому інституті
Ознайомлення з Положенням про Раду молодих вчених ЖВІ. Обговорення та затвердження плану роботи на 2021 рік Голова РМВ ЖВІ Квітень 2021 року
Проведення роз’яснювальної роботи щодо користування наукометричними базами Scopus і Web of Science у військовому інституті Члени ради (представники від факультетів), Голова РМВ ЖВІ Протягом року
Ініціювання більш широкого використання в наукових роботах молодих науковців надбань вітчизняної та закордонної науки Члени ради (представники від факультетів) Протягом року
Інформування творчої молоді про наукові та освітні заходи в закордонних університетах Члени ради (представники від факультетів) Протягом року
Консультативна та практична допомога у підготовці до захисту дисертаційних робіт Члени ради (представники від факультетів), Голова РМВ ЖВІ. Ад’юнкти та здобувачі Протягом року
Організація та участь у заходах, присвячених Дню науки Члени ради (представники від факультетів), Голова РМВ ЖВІ Травень 2021 року
Аналіз діяльності Ради молодих вчених та підготовка звіту про роботу Ради Члени ради (представники від факультетів), Голова РМВ ЖВІ Грудень 2021 року
Проведення наукових заходів у військовому інституті
Тренінг на тему: “Написання грантових проектів. Грант-райтинг” Діючий склад РМВ, Голова РМВ, запрошені учасники Жовтень
2021 року
Організація участі у 44-й науковій конференції воєнно-наукових товариств курсантів факультетів Діючий склад РМВ, Голова РМВ, запрошені учасники Травень
2021 року
Організація участі у І турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2021–2022 навчальному році Діючий склад РМВ, Голова РМВ Жовтень – грудень
2021 року
Семінар для курсантської молоді “Наукова діяльність для початківців” Діючий склад РМВ, Голова РМВ, запрошені учасники Вересень
2021 року
Науковий семінар на тему: “Наукометричні бази та практика підготовки статей” Діючий склад РМВ ЖВІ, Голова РМВ ЖВІ, запрошені учасники Жовтень
2021 року
Тренінг на тему: “Написання статті англійською мовою, термінологія” Діючий склад РМВ ЖВІ, Голова РМВ ЖВІ, запрошені учасники Листопад
2021 року
Тренінг на тему: “Візуалізація даних” Діючий склад РМВ ЖВІ, Голова РМВ ЖВІ, запрошені учасники Грудень
2021 року
Моніторинг результативності молодіжної науки у військовому інституті
Проведення анкетування молодих вчених ЖВІ на предмет визначення основних проблем, побажань та бачення розвитку молодіжної науки у військовому інституті Голова РМВ ЖВІ, секретар РМВ ЖВІ Грудень 2021 року
Підвищення рейтингу наукового видання ЖВІ Діючий склад РМВ ЖВІ.
Голова РМВ ЖВІ
Протягом року