ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК

про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

  1. 1. Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників.

Посади, що заміщуються особами офіцерського складу:

заступник начальника кафедри радіоелектронної розвідки факультету технічних видів розвідки, штатно-посадова категорія “підполковник”, ВОС-0944002, посадовий оклад 8460 гривень;

професор кафедри космічної розвідки факультету технічних видів розвідки, штатно-посадова категорія “підполковник”, ВОС-4819003, посадовий оклад 8320 гривень;

заступник начальника кафедри застосування безпілотних авіаційних комплексів факультету технічних видів розвідки, штатно-посадова категорія “підполковник”, ВОС-0634002, посадовий оклад 8460 гривень;

заступник начальника кафедри охорони державної таємниці та захисту інформації факультету охорони державної таємниці та інформаційного протиборства, штатно-посадова категорія “підполковник”, ВОС-3001002, посадовий оклад 8460 гривень;

начальник кафедри суспільних наук, штатно-посадова категорія “полковник”, ВОС-3460002, посадовий оклад 8600 гривень;

доцент кафедри тактики та бойового забезпечення, штатно-посадова категорія “підполковник”, ВОС-0210003, посадовий оклад 7890 гривень;

викладач кафедри тактики та бойового забезпечення, штатно-посадова категорія “майор”, ВОС-0210003, посадовий оклад 6340 гривень;

викладач кафедри тактики та бойового забезпечення, штатно-посадова категорія “майор”, ВОС-0210003, посадовий оклад 6340 гривень.

2. Умови участі в конкурсі.

Начальник кафедри: особи, які мають досвід участі в бойових діях, ступінь вищої освіти “магістр” або науковий ступінь доктора (кандидата) наук, вчене звання професора (доцента), стаж науково-педагогічної роботи не менше п’яти років, оперативно-тактичний рівень військової освіти, а також досвід служби на командних посадах та посадах керівного складу в органах військового управління (військових частинах).

Заступник начальника кафедри: особи, які мають досвід участі в бойових діях, ступінь вищої освіти “магістр” або ступінь доктора наук зі стажем науково-педагогічної роботи не менше трьох років, або вчене звання доцента (старшого наукового співробітника) і науковий ступінь, стаж науково-педагогічної діяльності п’ять років, або вчене звання доцента (старшого наукового співробітника) без наукового ступеня зі стажем науково-педагогічної роботи не менше десяти років.

Професор: особи, які мають досвід участі в бойових діях, ступінь вищої освіти “магістр” або вчене звання професора або науковий ступінь доктора наук зі стажем науково-педагогічної роботи не менше трьох років, або вчене звання доцента (старшого наукового співробітника) і науковий ступінь та стаж науково-педагогічної діяльності п’ять років, або вчене звання (старшого наукового співробітника) без наукового ступеня зі стажем науково-педагогічної роботи не менше десяти років.

Доцент: особи, які мають досвід участі в бойових діях, ступінь вищої освіти “магістр” або вчене звання доцента (старшого наукового співробітника, старшого дослідника) або науковий ступінь та досвід науково-педагогічної роботи п’ять років, або старший викладач без наукового ступеня і вченого звання, який має не менше десяти років стажу науково-педагогічної роботи.

Викладач: особи, які мають досвід участі в бойових діях, ступінь вищої освіти “магістр” або досвід військової служби на посадах за фахом, ступінь вищої освіти “магістр”, або ступінь вищої освіти “магістр”.

  1. 3. Дата проведення засідання конкурсної комісії: 08 серпня 2018 року. Строк подання документів: до 25 липня 2018 року.
  1. 4. Документи, що надсилаються для участі в конкурсі.

Для участі в конкурсі військовослужбовці надсилають такі документи (матеріали):

рапорт про участь в конкурсі;

автобіографію;

копії документів про вищу освіту з додатками;

службову характеристику;

медичну характеристику;

завірену копію службової картки;

довідку про проходження військової служби (із зазначенням військово-облікових спеціальностей);

письмову згоду та збір та обробку персональних даних.  

Копії документів про науковий ступінь, вчене (почесне) звання, список наукових праць (винаходів), а також документи, що підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва) – за наявності.

Особи, які проходять військову службу (працюють) у Житомирському військовому інституті імені С.П. Корольова, подають рапорт (заяву), автобіографію, службову характеристику, список наукових праць (винаходів) та звіт про науково-педагогічну (наукову) діяльність.

  1. 5. Документи надсилаються на адресу: 10004, м. Житомир, проспект Миру, Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова.

Інформаційний листок ms word 2 icon