Навчальний план за ОП:

Рецензії та відгуки роботодавців:

Формування індивідуальної освітньої траєкторії:

Силабуси:

Графік консультацій НПП:

Витяг з рішення вченої ради:

Професійний рівень НПП ОП:

Заходи позитивного вирішення недостатнього фінансового забезпечення:

Попередні освітньо-професійні програми підготовки:

Перелік тем кваліфікаційних робіт:

Журнал обліку підвищення кваліфікації НПП:

Журнал взаємних і контрольних відвідувань:

Методичні вказівки:

Сертифікація_здобувачів (приклади):