АКРЕДИТАЦІЯ

Відомості про самооцінювання освітньо-наукової програми pdf icon
Наказ Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти “Про призначення експертної групи” pdf icon
Програма роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 255 –Озброєння та військова техніка освітньої програми “Комплекси і засоби озброєння та військової техніки спеціального призначення” pdf icon

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Експертний висновок галузевої експертної ради

Рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи

Формування індивідуальної освітньої траєкторії:

Рецензії та відгуки роботодавців:

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньо-науковою програмою "Комплекси і засоби озброєння та військової техніки спеціального призначення": 

Навчальний план:

Силабуси: