Формування індивідуальної освітньої траєкторії:

Рецензії та відгуки роботодавців:

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньо-науковою програмою "Комплекси і засоби озброєння та військової техніки спеціального призначення": 

Навчальний план:

Силабуси: