pdf iconПравила вирішення конфліктних ситуацій у ЖВІ.pdf

pdf iconПоложення про організацію освітнього процесу ЖВІ.pdf

pdf iconПоложення про порядок та умови вибору вибіркових дисциплін у ЖВІ.pdf

pdf iconПоложення про освітні програми ЖВІ.pdf

pdf iconПоложення про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів ЖВІ.pdf

pdf iconПоложення про органи курсантського самоврядування ЖВІ.pdf

pdf iconПоложення про особисте стажування офіцерів та НПП ЖВІ.pdf

pdf iconПоложення про індивідуальний графік навчання курсантів ЖВІ.pdf

pdf iconПоложення про підвищення кваліфікації НПП ЖВІ.pdf

pdf icon Положення про систему ЗЯВО

pdf icon Положення про самоврядування здобувачів ВО

pdf icon Положення про НМЗ ОП

pdf icon Положення про академрізницю

pdf icon Положення неформальна освіта

pdf icon Положення про вибіркові дисципліни 2020 

pdf icon Положення про організацію освітнього процесу 2020

pdf icon Положення про підвищення кваліфікації 2020